Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
-5°

Common Peipsi II

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Projekt "Common Peipsi II"

Eesti-Vene koostööprojekt ER2 „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2“

Projekti Common Peipsi 2 üldeesmärk:
aidata kaasa Peipsi järve keskkonnaseisundi paranemisele ja Peipsi järve piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule.

Projekti elluviimise periood on 1.07.2019-31.12.2021.

Projekti kogueelarve on 6 698 873,95 eurot, millest 5 491 559,64 eurot rahastatakse Eesti - Vene piiriülese koostöö programmist 2014-2020.

Projektis osaleb 9 partnerit.
Projektipartnerid EestistSetomaa Vallavalitsus (juhtpartner), Tartu Linnavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Mustvee Vallavalitsus, Alutaguse Vallavalitsus ja Räpina Vallavalitsus.

Partnerid Venemaalt: Pihkva oblasti administratsiooni majandusarengu ja investeerimispoliitika komiteePihkva rajooni administratsioon ja Pihkva linna munitsipaalettevõte Gorvodokanal.

Projekti tegevused ja tulemused

Tegevused Eestis

Ehitatakse kaasaegse taristuga sadamad Vasknarva ja Värskasse, jätkatakse sadamate arendamist Luunjas, Räpinas ja Mustvees ning ehitatakse lodjakoja hoone Tartusse.

Värskas: Ehitatakse statsionaarne kai, ujuvkaid paatidele, slipp, parkla, jäätmekäitlusrajatised, paigaldatakse valgustus, rekonstrueeritakse vana telefoni keskjaam sadamahooneks, kuhu rajatakse pesemisruumid ja tualetid, lammutatakse vana reoveepuhasti hoone. Luuakse võimalused kütusetankla rajamiseks sadamasse.

Tartus: Lodjaparki rajatakse ajalooliste laevade ehitamiseks hoone, mis tegutseb muuseumi, näitusepaiga ja vanade puidust laevade ehituse haridus-kultuurikeskusena, milles asuvad laevade ehitushall, sepikoda, puusepatöökoda, ekspositsiooni-seminariruum ja kohvik. 

Luunjas: Ehitatakse statsionaarne kai, mis on mõeldud sildumiseks suurematele veesõidukitele. Sadama kasutajatele luuakse tingimused pilsi- ja reovee äraandmiseks ning vee ja elektri kasutamiseks.

Mustvees: Korrastatakse lõunamuul, ehitatakse jahtide sildumiskohad, kraana platvorm paatide ja jahtide vettelaskmiseks, paigaldatakse tuletõrjehüdrant, muuli valgustus ja elektriühenduspunktid.

Alutagusel (Vasknarva sadam): Süvendatakse sadama akvatoorium, mis ühendatakse Narva jõega, rajatakse kai  ja slipp, ehitatakse välja taristu (joogiveetorustik, lokaalne biopuhasti ning elektrivarustus).

Räpinas: Ehitatakse teenindushoone, kus on olemas pesemisvõimalused (dušid, saun), avalik WC, varjualusega kalapuhastusvõimalustega väliköök ning tehnilised ruumid veepuhastusseadme ja jäätootmismasina tarbeks. Kogu sadama teenindamiseks rajatakse uus puurkaev ning reoveepuhasti.

Tegevused Venemaal

Tolbitsa külas Pihkva rajoonis ehitatakse sildumiskohad. Soetatakse kaater ühenduse pidamiseks maismaa ja Talabi saarte vahel.

Tšerjoha külas Pihkva rajoonis ehitatakse veepuhastusjaam.

Jätkatakse Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimist (parandatakse aerotank, vahetatakse välja õhupuhur).

Tulemused Eestis

  • Rajatakse 39 uut sildumiskohta (15 Värskas, 10 Vasknarvas, 10 Mustvees, 4 Luunjas).
  • Luuakse 14 uut töökohta.

Tulemused Venemaal

  • Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimise tulemusel vastab selle reovesi Venemaa standarditele peamiste näitajate osas (v.a. fosfor).
  • Veepuhastusjaama ehitamise tulemusena saavad 2000 Tšerjoha küla elanikku puhta joogivee.
  • Paraneb regulaarne transpordiühendus mandri ja Talabi saarte vahel.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 koduleht
Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht
Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi koduleht
Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi koduleht

Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Tartu Linnavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Projekti kontaktisikud:
Marek Treufeldt, marek.treufeldt@tartu.ee, tel 525 9832
Indrek Hunt,  indrek.hunt@tartu.ee, tel 736 1214

Viimati muudetud 20.05.2021