Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Eakate ja puuetega inimeste hoolekandeteenistus

Osakonna ülesandeks on korraldada sotsiaalhoolekannet ja tervishoidu Tartu linnas.  Osakonna hallata on viis linna hoolekandeasutust: Tartu Laste Turvakodu, Tartu Hooldekodu, Päevakeskus Tähtvere, Päevakeskus Kalda ja Varjupaik.

Eakate ja puuetega inimeste hoolekandeteenistus
tel 736 1305 ja 736 1306
[email protected]

Hoolekandeteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Hinnata hooldusvajadust, määrata hooldaja ja hooldajatoetus ning kontrollida hooldaja tegevust. Hindamise käigus tutvutakse puudega tartlase soovide ja vajaduste, materiaalse olukorra ja sotsiaalse võrgustikuga, elukeskkonna ja tervisliku seisundiga ning võimega sooritada igapäevatoiminguid. Hinnangust lähtuvalt otsustab osakond, kas määrata hooldaja ja hooldajatoetus ning millistes toimingutes hooldaja hooldatavat abistab. Hooldaja tegevust ja hooldatava abivajadust kontrollitakse regulaarselt. Hindamise käigus antakse tartlastele nõu  hoolduse, teenuste ja abivahendite kohta.
 • Psüühikahäirega isikute iseseisva toimetulekuvõime, teovõime ja eestkoste vajaduse hindamine. Eestkoste seadmiseks selgitatakse välja, kas isik suudab oma tegude tähendusest aru saada või neid juhtida, kas tal esineb vaimuhaigus, nõrgamõistuslikkus või muid psüühikahäireid ja kas on vaja tema  teovõimet piirata ning seada eestkostja. Vajadusel vormistatakse isiku suunamine erihooldekodusse.

 • Korraldada liikumis- ja nägemispuudega inimestele sotsiaaltransporditeenust. Teenust  on õigus kasutada sügava ja raske puudega täiskasvanutel,  kes oma erivajaduse tõttu ei suuda kasutada ühistransporti. Eritranspordi kasutusõiguse määrab hoolekande spetsialist või komisjon tartlase avalduse alusel.

 • Maksta puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetust. Toetuse maksmiseks selgitatakse välja eluruumis vastavalt inimese puudele tehtavate kohanduste vajadus ja ulatus. Kohandustöödeks vajaliku toetuse suurus otsustatakse ehitusfirmade hinnapakkumiste põhjal.

 • Kanda hoolt psüühikahäirega eakate inimeste eest. Psüühikahäirega eakale inimesele või tema pereliikmeile antakse nõu, kuidas kasutada koduhooldust, päevakeskuse ja ööpäevaringseid hoolekandeteenuseid. Vajaduse korral suunatakse eakas inimene teenusele.

 • Suunata ööpäevaringsele hooldusele ehk hooldekodusse. Selleks selgitatakse välja inimese abivajadus ja soov asuda elama hooldekodusse, vormistatakse suunamine ja korraldatakse tema elama asumine hooldekodusse.

 • Aidata katta psüühikahäirega tartlastele igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks vajalike ruumide ülalpidamiskulusid.

 • Osta kuulmispuudega tartlastele viipekeele tõlketeenust.

 • Osta kõrge abivajadusega eakatele sooja toidu kojuveo teenust.

 • Osta liikumis- ja nägemispuudega isikutele isikliku abistaja teenust.

 • Korraldada kõrge abivajadusega eakatele ajutist ööpäevaringset hoolekandeteenust hooldekodus.

 • Toetada eakate ja puuetega inimeste organisatsioonide tegevust linna eelarvest eraldatud vahenditega.

 • Nõustada eakaid ja puuetega tartlasi hoolduse, sotsiaalteenuste ja eestkoste alal.

Viimati muudetud 07.12.2020

Hoolekandeteenistus

Maarika Kurrikoff - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Sotsiaalteenuste korraldamine puuetega inimestele ja eakatele. Puuetega inimeste hoolekanne ja eluruumide kohaldamise korraldamine.

736 1305

523 6895

Raekoja plats 3, ruum 103

E 15-18; K 8-10

Tiina Haas - peaspetsialist

Eakate inimeste hoolekande korraldamine.

736 1306

5300 0696

Raekoja plats 3, I k, ruum 103

E 15-18 K 8-12

Eda Runthal - projektijuht-juhtumikorraldaja

Projekti "Erihoolekande teenusmudeli piloteerimine" juhtimine ja psüühilise erivajadusega isikutele vajalike teenuste korraldamine.

-

507 3664

Küüni 3, IV k, ruum 418

E 15-18; K 8-12; R 9-12

Marge Mäe - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine.

736 1033

5813 6385

Anne 44, ruum 1502

E 15-18, K 8-12, N 9-12

Liina Padrik - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine.

-

5787 0104

Anne 44, ruum 1504

E 15-18; K 8-12; N 9-12

Taive Pärnmäe - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine.

736 1313

5860 7794

Anne 44, ruum 1502

E 15-18, K 8-12, N 9-12

Signe Siinmaa - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine.

736 1314

5885 9108

Anne 44, ruum 1504

E 15-18; K 8-12; N 9-12

Mergan Sirk - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine.

736 1197

513 5466

Anne 44, ruum 1503

E 15-18; K-8-12; N 9-12

Keiti Toomemägi - eestkoste spetsialist

Eestkoste seadmine

736 1310

5886 1277

Anne 44, ruum 1503

E 15-18; K-8-12; N 9-12

Diana Bondareva - hoolekande spetsialist

Tähtvere-Veeriku piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine

736 1026

5305 0364

Vaksali tn 14, ruum 4

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Johanna Harak - hoolekande spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

-

5749 3154

Rahu 15

E 15-18; K 8-12, R 9-12

Annika Kukke - hoolekande spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

736 1696

5302 4474

Anne 44, ruum 1408

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Laura Käsi - hoolekande spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

746 1467

5302 2917

Anne 44, ruum 1416

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Kertu Mölder - hoolekande spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

-

5302 2606

Anne 44, ruum 1407

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Jane Olgo - hoolekande spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

736 1034

5347 7876

Anne 44, ruum 1418

E 15-18; K 8-12, R 9-12

Aigi Puusepp - hoolekande spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

736 1225

5302 9767

Anne 44, ruum 1408

E 15-18; K 8-12; R 9-12

Katrin Päll - hoolekande spetsialist

Karlova-Tamme piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

736 1881

5304 5056

Rahu 15, ruum 11

E 15-18; K 8-12, R 9-12

Kristi Raudsepp - hoolekande spetsialist

Annelinna ja Ülejõe piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

736 1335

5305 4516

Anne 44, ruum 1407

E 15-18; K 8-12, R 9-12

Carmen Rootsi - hoolekande spetsialist

Tähtvere-Veeriku piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

-

5302 5131

Vaksali tn 14, ruum 4

E 15-18; K 8-12, R 9-12

Egle Ups - hoolekande spetsialist

Karlova ja Tammelinna piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.

736 1885

525 8145

Rahu 15, ruum 11

E 15-18, K 8-12, R 9-12

Tea Peitre - spetsialist

Tartu linna elanike esmane nõustamine hooldekande valdkonna teenustest ja toetustest; üldhooldusteenusele suunamiseks vajalike toimingute tegemine (sh aruandluse pidamine).

736 1308

517 3358

Tartu, Raekoja plats 3, ruum 107

-