Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Eluruumide teenistus

Osakonna haldusalaks on reguleerida ja korraldada osakonna valitsemisel oleva linnavara valdamist, kasutamist ning käsutamist.

Linnavarade osakond
Küüni 1, 51004 Tartu
736 1292
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • Osakonna valitsemisel olevate eluruumide üürimise ja tasuta kasutusse andmise korraldamine, üürilepingute ning tasuta kasutamise lepingute sõlmimine.
  • Osakonna valitsemisel olevate eluruumide üürilepingute ja tasuta kasutamise lepingute arvestuse pidamine, vastavasisulise andmebaasi korrashoid.
  • Osakonna valitsemisel olevate eluruumide üürimise ja tasuta kasutusse andmisega seonduvate juriidiliste probleemide lahendamine.
  • Omandireformi õigustatud subjektile tagastatud eluruumi üürnike (nn sundüürnike) avalduste vastuvõtmine, sundüürnike arvestuse pidamine.
  • Eluruumide võõrandamise ja omandamise korraldamine.
  • Osakonna valitsemisel olevate elamute haldamine, tehnilise seisukorra kontrollimine, remondi- ja hooldustöödega seotud küsimuste lahendamine.
  • Volituse alusel linnavalitsuse esindamine kohtus ja korteriühistute koosolekutel teenistuse ülesannetega seotud valdkondades.
  • Osalemine linnavalitsuse poolt moodustatud komisjonides.
  • Teenistuse ülesannetega seotud linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine.

Viimati muudetud 07.12.2020

Eluruumide teenistus

Mait Raig - teenistuse juhataja, osakonnajuhataja asetäitja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Tartu linnale kuuluvate elamute ja eluruumide haldamise korraldamine.

736 1233

505 1612

Küüni 1, I k, ruum 101

E 15-18

Ülle Piirisild - vanemjurist

Eluruumide kasutamisest tekkinud võlgade menetlemine. Eluasemekomisjoni juriidiline teenindamine,eluruumide üürimisega seotud juriidiliste küsimustega tegelemine.

736 1179

5564 0721

Küüni 3, I k, ruum 113

E 15-18, K 8-11

Galina Rikkinen - vanemspetsialist

Linna eluruumide üürilepingute sõlmimine, pikendamine, lõpetamine ja täitmise kontrollimine. Korteriühistutes asuvate linnale kuuluvate korterite hooldus- ja kommunaalteenuste arvete kooskõlastamine ja kontrollimine.

736 1280

516 3697

Küüni 5, I k, ruum 114

E 14.00-18.00, K 09.00-11.00

Heiki Tamm - vanemspetsialist

Korteriühistutes asuvate linnale kuuluvate eluruumidega seotud küsimuste lahendamine, linna esindamine korteriühistute koosolekutel.

736 1176

506 4538

Küüni 5, I k, ruum 114

-

Toomas Otsatalo - haldusspetsialist

Linnale kuuluvate elamute ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine.

736 1122

5865 1335

Küüni 5, I k, ruum 116

E 15-18, K 8-11

Mihkel Pak - haldusspetsialist

Linnale kuuluvate elamute ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine.

736 1177

5866 7744

Küüni 5, I k, ruum 116

E 15-18 ja K 8-11