Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Haljastus- ja puhastusteenistus

Osakonna haldusalaks on linna tehnilise infrastruktuuri ja keskkonnakaitse korraldamine. Osakonna haldusalas tegutsevad Tartu linna asutused Tartu Kalmistu ja Tartu Linnatransport.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Haljastus- ja puhastusteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Avalike haljasalade rajamise, remondi ja hoolduse korraldamine.
 • Avalikel haljasaladel istutuste, puuhooldustööde ja raiete korraldamine.
 • Avalikel haljasaladel asuvate lillepeenarde rajamine ja hooldamine.
 • Mänguväljakute rajamise, remondi ja hoolduse korraldamine.
 • Haljastutel ja supluskohtades asuva inventari paigaldamise (rajamise), remondi ja hoolduse korraldamine.
 • Ametlike supluskohtade rannavalveteenuse korraldamine.
 • Raielubade väljastamine.
 • Kohalike teede (tänavad, väljakud, parklad, kõnniteed, trepid, sillad jms), avalike prügiurnide, bussiootepaviljonide ning pinkide hoolduse korraldamine.
 • Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise, hukkamise ja korjuste hävitamise korraldamine.
 • Surma põhjuse tuvastamise seaduses sätestatud alustel ja korras avalikus kohas leitud surnu vedamise korraldamine.
 • Tartu linna kodulehel "Kohalik võim" asjaajamisjuhiste rubriigis teenistuse ülesannetega seotud andmete aktualiseerimine.
 • Planeeringu lähteseisukohtadesse ja ehitise projekteerimistingimustesse haljastus- ja puhastusalaste tingimuste esitamine.
 • Teede ja tänavate sulgemis- ja kaevelubade väljastamisel ning lõpetamisel osalemine.
 • Ehitusprojektide ja detailplaneeringute läbivaatamisel osalemine.
 • Teenistuse ülesannete täitmiseks vajalike riigihangete korraldamine.
 • Linnavolikogu ja -valitsuse antud pädevuse piires riikliku järelevalve teostamine.
 • Teenistuse ülesannetega seotud linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine.

Viimati muudetud 07.12.2020

Haljastus- ja puhastusteenistus

Eda Põldma - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Haljastuse ja linnapuhastusega seotud probleemidega tegelemine.

736 1229

504 2807

Raekoja plats 3, II k, ruum 214

E 15-18; K 9-10

Madis Tammeorg - linnapuhastuse peaspetsialist

Linnapuhastusega seotud linna poolt tellitavate tööde korraldamine. Loomade varjupaigaga seonduvate küsimustega tegelemine.

736 1267

503 7215

Raekoja plats 3, II k, ruum 212

E 15-18; K 9-10

Kaimar Kütt - linnapuhastuse peaspetsialist

Igapäevaselt järelevalve tegemine linnamajanduse osakonna tellitud heakorratööde täitmise üle, Tartu heakorratelefonile 1789, Tartu kodulehe rubriiki „Ametnik vastab“, linnakodanikelt ja ametitelefonile laekunud linnapuhastuse probleemidega tegelemine ja nende lahendamine.

736 1226

517 0990

Raekoja plats 3, II k, ruum 215

E 15–18; T-R 9–10

Inga Kiudorf - haljastuse peaspetsialist

Emajõe vasakkalda ja linnapiiri vahelise ala avalike haljasaladega seonduvate teemadega tegelemine.

736 1290

5342 2190

Raekoja plats 3, II k, ruum 216

E 15-18; T-R 9-10

Tiina Ilves - haljastuse spetsialist

Emajõe paremkalda ja linnapiiri vahelise ala avalike haljasaladega seotud küsimused.

736 1269

518 1193

Raekoja plats 3, II korrus, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Ardo Adoberg - arborist

Raielubade väljastamine.

736 1339

526 3205

Raekoja plats 3, II k, ruum 219

-

Kaire Zimmer - arborist

Raielubade väljastamine. Linna omandis olevate puude hooldusega seonduvad küsimused.

736 1154

5615 7291

Raekoja plats 3, II k, ruum 219

E 15-18; T-R 9-10

Helen Schmidt - linnaaednik

736 1364

-

-

-