Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°

Haljastus- ja puhastusteenistus

Osakonna haldusalaks on linna tehnilise infrastruktuuri ja keskkonnakaitse korraldamine. Osakonna haldusalas tegutsevad Tartu linna asutused Kalmistu ja Tartu Linnatransport.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Haljastus- ja puhastusteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Avalike haljasalade rajamise, remondi ja hoolduse korraldamine.
 • Avalikel haljasaladel istutuste, puuhooldustööde ja raiete korraldamine.
 • Avalikel haljasaladel asuvate lillepeenarde rajamine ja hooldamine.
 • Mänguväljakute rajamise, remondi ja hoolduse korraldamine.
 • Haljastutel ja supluskohtades asuva inventari paigaldamise (rajamise), remondi ja hoolduse korraldamine.
 • Ametlike supluskohtade rannavalveteenuse korraldamine.
 • Raielubade väljastamine.
 • Kohalike teede (tänavad, väljakud, parklad, kõnniteed, trepid, sillad jms), avalike prügiurnide, bussiootepaviljonide ning pinkide hoolduse korraldamine.
 • Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise, hukkamise ja korjuste hävitamise korraldamine.
 • Surma põhjuse tuvastamise seaduses sätestatud alustel ja korras avalikus kohas leitud surnu vedamise korraldamine.
 • Tartu linna kodulehel "Kohalik võim" asjaajamisjuhiste rubriigis teenistuse ülesannetega seotud andmete aktualiseerimine.
 • Planeeringu lähteseisukohtadesse ja ehitise projekteerimistingimustesse haljastus- ja puhastusalaste tingimuste esitamine.
 • Teede ja tänavate sulgemis- ja kaevelubade väljastamisel ning lõpetamisel osalemine.
 • Ehitusprojektide ja detailplaneeringute läbivaatamisel osalemine.
 • Teenistuse ülesannete täitmiseks vajalike riigihangete korraldamine.
 • Linnavolikogu ja -valitsuse antud pädevuse piires riikliku järelevalve teostamine.
 • Teenistuse ülesannetega seotud linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine.

Viimati muudetud 10.03.2020

Haljastus- ja puhastusteenistus

Eda Põldma - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Haljastuse ja linnapuhastusega seotud probleemidega tegelemine.

736 1229

504 2807

Raekoja plats 3 II k ruum 214

E 15-18; K 9-10

Madis Tammeorg - linnapuhastuse peaspetsialist

Linnapuhastusega seotud linna poolt tellitavate tööde korraldamine. Loomade varjupaigaga seonduvate küsimustega tegelemine.

736 1267

503 7215

Raekoja plats 3 II k ruum 212

E 15-18; K 9-10

Inga Kiudorf - haljastuse peaspetsialist

Emajõe vasakkalda ja linnapiiri vahelise ala avalike haljasaladega seonduvate teemadega tegelemine

736 1290

5342 2190

Raekoja plats 3 II k ruum 216

E 15-18; T-R 9-10

Ardo Adoberg - arborist

Raielubade väljastamine

736 1339

526 3205

Raekoja plats 3 II korrus ruum 220

-

Kaire Zimmer - arborist

Raielubade väljastamine.Linna omandis olevate puude hooldusega seonduvad küsimused.

736 1154

5615 7291

Raekoja plats 3, II korrus, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Tiina Ilves - haljastuse spetsialist

Emajõe paremkalda ja linnapiiri vahelise ala avalike haljasaladega seotud küsimused.

736 1269

516 8887

Raekoja plats 3, II korrus, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10