Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°
-1°

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Üldinfo

Hooldajatoetus on perioodiline sotsiaaltoetus 3- 18 aastase puudega lapse hooldajale, kes ei saa hooldamise tõttu tööl käia. Toetus määratakse tähtajaliselt kuni lapsele määratud puude kehtivuse lõppemiseni või seatud eestkoste või perehoolduslepingu lõpptähtajani.   

Toetust saab taotleda puudega lapse hooldaja (lapsevanem, vanema abikaasa, eestkostja, perehoolduslepingu alusel lapse hooldaja), kelle enda ja lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ja kelle tegelik elukoht asub Tartu linnas.

Toetuse taotlemine

Taotleja saab nõuetekohase avalduse ning lisadokumendid esitada lastekaitse spetsialisti vastuvõtul, saata e-postiga lastekaitse spetsialistile (digiallkirjastatult) või e-posti aadressile sto@tartu.ee (digiallkirjastatult).

Lastekaitse spetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide ja hindamismetoodika alusel välja puudega lapse hooldusvajaduse ja teeb osakonna juhatajale ettepaneku, kas toetus määrata või mitte.

Puudega lapse hooldajatoetuse avaldus
 

Avaldusele lisatakse koopia:

  • hooldaja ja puudega lapse isikut tõendavast dokumendist;

  • puude raskusastme ja lisakulude määramise otsusest;
  • puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse määramise tegevuskavast;
  • eestkoste puhul eestkostjaks määramise kohtuotsusest või perekonnas hooldamise lepingust, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või last kasvatava vanema abikaasa. 

Hooldajatoetust ei määrata taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue, kes saab riiklikku pensioni või kes saab lapsehooldustasu alla kolmeaastase lapse hooldamise eest. Samuti ei määrata hooldajatoetust, kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Hooldajatoetuse tähtaja möödumisel saab taotleja esitada avalduse tähtaja pikendamiseks.

Toetuse suurus

Hooldajatoetuse määr puudega lapse hooldajale on alates 1. oktoobrist 2013. a 100 eurot kuus, mida määrtakse järgmiselt:

  • osalise hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 75% toetuse määrast ehk 75 eurot;

  • pideva hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 100% toetuse määrast ehk 100 eurot.

Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks ja hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldaja taotluse alusel või kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused (vt üldinfos esitatud tingimused).

Õigusaktid

Tartu linnavolikogu 12. septembri 2013. a määrus nr 99:

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Lisateave

Lastekaitse spetsialistid (erivajadustega laste teenused)
Vaksali tn 14, Tartu
E 15–18

K 8–12

Tel 746 1700 ja 5308 0215

Tel 736 1443 ja 507 6722

Kasulikku lugemist

Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel:
Lapse puude tuvastamine

Puudega inimeste sotsiaaltoetused

Puudega isiku kaart

Eesti Puuetega Inimeste Koja väljaantud käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele

Käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“ (eestikeelne)
Käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“ (venekeelne)

Viimati muudetud 18.01.2021