Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Isikliku abistaja teenus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Isikliku abistaja teenus

Üldinfo

 

Teenuse eesmärk:

  • suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalist abi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades;

  • toetada nende sõltumatust, sotsiaalset aktiivsust, sealhulgas tööturul osalemist ning vähendada teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tema igapäevaelu tegevustes, mille sooritamiseks vajab ta oma puude tõttu kõrvalist abi ja juhendamist, näiteks liikumisel, toidu valmistamisel, riietumisel jm toimingutes.

Teenuse hulka ei kuulu tegevused (nt tervishoiu-, tõlke-, nõustamis-, remondi jm teenused), mida tavapäraselt osutab eriväljaõppe ja- ettevalmistusega isik.

Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes abistab lepingu järgi puudega inimest füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja tööjuhistest.

Teenuse osutamist korraldab Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Isikliku abistaja teenust Tartu linnas osutab 2023. aastal  MTÜ Händikäpp.
 

MTÜ kontaktisik:

Margit-Rosental Tustit
tel 5323 2667 ja 734 8328

e-post: [email protected]
Teguri 26b, Tartu
 

Teenuse taotlemine

Isikliku abistaja teenuse
Taotlus
Taotlus

Isiku omaosalus teenuse eest tasumisel on 3% teenustunni maksumusest.

Teenust rahastatakse linna eelarvest. Isikliku abistaja teenuse korra järgi jaotub teenuse eest tasumine kaheks: 97% summast tasub Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond ning 3% teenuse saaja. Kliendi omaosalus isikliku abistaja teenuse eest tasumisel  on 2023. aastal  0,26 eurot teenustunni (koos käibemaksuga) eest. 

 

Isikliku abistaja saamise taotlus esitatakse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse  hoolekandeteenistuse  hoolekande spetsialistile. Elukohajärgse piirkonnakeskuse aadressi ja spetsialistide telefoni numbrid leiad siit.

Konkreetsele isikule osutatava teenuse vajaduse ja mahu otsustab hoolekande spetsialist.
Otsuse tegemisel lähtub spetsialist teenuse vajaduse hindamisest.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus Tartu Linnavolikogu 16.10.2014 määrus nr 48

 

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord 

 

Täiendav informatsioon

Hoolekandeteenistus:

tel 736 1306
tel 736 1305 

[email protected]

 

Elukohajärgse piirkonnakeskuse aadressi ja spetsialistide telefoni numbrid leiad siit.

Viimati muudetud 27.03.2023