Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
-5°

Järelevalveteenistus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1238
 

Tutvustus
Ehitusjärelevalve piirkonnad
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Ehitusjärelevalve teostamine, ehitustööde ja ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, omavoliliste ehitamiste peatamine;
 • kasutuslubade taotluste menetlemine;
 • valminud ehitiste ülevaatuse ning vastuvõtu korraldamine;
 • ehitiste korrahoiu ja kasutamise kontrollimine;
 • ettekirjutuste tegemine ehitusjärelevalve teostamisel;
 • ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimises osalemine;
 • loamenetlustes vajalike ehitusprojekti ekspertiiside ja ehitusuuringute tellimise korraldamine;
 • ehitiste ekspertiiside tellimise korraldamine; 
 • omavoliliste ja ohtlike ehitiste avastamine ja menetlemine, probleemsete hoonete registri pidamine;
 • Tartu linna statistilise ülevaate töögrupis osalemine;
 • ehitusjärelevalve registri pidamine;
 • paremate ehitajate, ehitiste ja hoonete hooldajate leidmiseks konkursside korraldamine ja võitjate tunnustamine;
 • ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise ohutuse edendamine;
 • ehitusseadusest tulenevate väärtegude avastamisest teavitamine järelevalveosakonda.

Viimati muudetud 07.12.2020

Ehitusjärelevalve piirkonnad

Riiklikku järelevalvet teevad arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistuse töötajad. Allolevast ehitusjärelevalve kaardirakendusest on aadressipõhiselt näha, kes antud piirkonda järelevalveteenistuse töötajatest teenindab. Selleks sisestage kaardiaknas aadressiotsingu reale oma hoone aadress ning vajutage Otsi nuppu (luubikujuline märk). 

Otsing annab ka vastava töötaja kontaktandmed.

Viimati muudetud 25.11.2021

Järelevalveteenistus

Andres Aint - juhataja

Ehitusjärelevalve alase töö juhtimine ja korraldamine. Ehitusprojektide läbivaatamine.

736 1324

508 0594

Küüni 5 II k ruum 227

vajalik eelregistreerimine tel 736 1324

Kenno Kaldoja - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.

736 1278

529 3562

Küüni 5 II korrus ruum 225

vajalik eelregistreerimine tel 736 1278

Tarmo Tamm - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal.

736 1318

-

Küüni 5 II k ruum 225

vajalik eelregistreerimine tel 736 1318

Rein Rikas - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal ning Kardla, Tähtvere ja Vorbuse külas.

736 1251

503 9836

Küüni 5 II k tuba 226

vajalik eelregistreerimine tel 736 1251

Kristin Tamm - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine emajõe vasakkalda, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja Tartu linna idapiiri vahelisel alal ning Haage, Ilmatsalu, Kandikülas, Pihva, Rahinge, Rõhu, Tüki külades ning Ilmatsalu ja Märja alevikes.

736 1277

516 3159

Küüni 5 II k ruum 226

vajalik eelregistreerimine tel 736 1277