Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kaasava eelarve ideede kogumine

Tartu soovib kaasava eelarvega parandada linlaste arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, soodustada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele valupunktile linnas või viia ellu uusi ideid.

Avalike suhete osakond

736 1212
lilian.lukka@tartu.ee

Jaani 7, 51007 Tartu

Ideede kogumine

Kaasava eelarve ideid saab esitada 15. aprillist 8. maini 2016. Ideid saab esitada infosüsteemis Volis, kus toimub oktoobri alguses ka hääletus.

Palume idee esitamisel pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.
 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Tartu linnaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 75 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 150 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.
 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering
  • peab pakkuma avalikku hüve,
  • peab olema avalikus kasutuses,
  • ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele,
  • tuleb realiseerida 2017. aasta jooksul.
 • Rahvahääletusel toetust leidnud investeeringuobjekti realiseerimise korraldab linnavalitsus
 • Veel hinnatakse arutelude etapis
  • ideest osasaajate hulka,
  • mõju linnaruumile,
  • originaalsust,
  • kogukonna koostöös soosimist,
  • aktiivsete eluviiside soosimist.
 • Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed. Kui enim hääli saanud ideede maksumus on väiksem kui 75 000 eurot, viiakse ellu ka paremusjärjestuses järgmine idee, mis mahub ülejäänud summa sisse.

Tartu Linnavalitsus loodab ideede esitajatelt edasist aktiivset osalust kaasava eelarve protsessi erinevates etappides (arutelud, ideede tutvustamine jm).

TUTVU IDEEDEGA SIIN!

Viimati muudetud 07.12.2020