Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-3°
-3°

Koduhooldusteenus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Koduhooldusteenus

Koduhooldus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalise abita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.   

Tartu linnas osutavad koduhooldusteenuseid:

  • Tartu linna asutus Päevakeskus Kalda
  • Sihtasutus  Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

 

Koduteenust osutavad  eraõiguslikud äriühingud
Koduhooldus OÜ;  
Hooldaja OÜ
Elming OÜ (
tel 5680 5502);
Pihel OÜ ;
Estkeer OÜ;

OÜ GERICARE 
Helpific

Päevakeskus Kalda

Päevakeskus Kalda osutab koduteenuseid füüsilist abistamist vajavatele eakatele.

Koduteenuste osutamise kord Päevakeskuses Kalda.
 

Teenuse taotlemine ja teenuse osutamise korraldamine:
Ülejõe piirkond aadressil Puiestee 13a, tel 736 1692;
Annelinna piirkond aadressil Anne 44, tel 746 1016;
Karlova-Tamme piirkond aadressil Rahu 15, tel 736 1889;
Tähtvere-Veeriku piirkond aadressil Vaksali 14, tel 746 1703.

Päevakeskus Kalda sotsiaaltöötajate vastuvõtuajad: E 15-17, K 9-12 ja R 9-12

Päevakeskus Kalda e-post pkkalda@raad.tartu.ee.

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

Koduteenuste osutamiseks on Tartu linnavalitsuse ja SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse vahel sõlmitud koduteenuse osutamise leping.

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus osutab linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel koduhooldusteenust psüühiliste erivajadustega eakatele.

Teenuse taotlemine ja teenuse osutamise korraldamine

Teenusele suunavad Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuste hoolekande spetsialistid: 

Ülejõe piirkond aadressil Puiestee 13a, tel 736 1696 ja 736 1225;
Annelinna piirkond aadressil  Anne 44, tel 736 1335, 746 1466, 746 1467 ja 736 1034;
Karlova-Tamme piirkond aadressil Rahu 15, tel 736 1885 ja 736 1881;
Tähtvere-Veeriku piirkond aadressil Vaksali 14, tel 746 1764 ja 736 1026.

 

Hooldekande spetsialistide vastuvõtuajad: E 15-18; K 8-12 ja R 9-12

 

Teenusele suunatakse vaimse tervise probleemidega eakaid.

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus hindab eaka abivajadust, teenuste vajadust ja määrab osutatavate teenustundide arvu.


Teenuse kirjeldus: koduhooldusteenuse hulka kuulub kliendi nõustamine, toiduainete kojutoomine, koristamine, pesupesemise korraldamine, abistamine pesemisel ja eluruumi kütmisel. Keskmiselt külastatakse klienti kaks korda nädalas. Vajadusel toimuvad külastused ka sagedamini või harvem. Koduhooldusteenust osutatakse esmaspäevast reedeni.

 

OÜ Koduhooldus

OÜ Koduhooldus on eraettevõte, mis pakub tasulisi hooldus- ja põetusteenuseid.

Kontaktisik:
Kaja Karv
tel 515 0932 
e-post kaja@koduhooldus.ee

Teenuse hulka kuulub kliendi hooldamine, kliendi pesemine ja korrastamine või selle korraldamine, vestlus, toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine, toidu valmistamine, eluaseme korrastamine. Tugiteenused on abistamine arstiabi ja ühekordsete asjaajamiste korraldamisel, vajadusel pisiremondi ja teenuste korraldamine, abistamine eluruumi kütmisel, juuksuriteenus. Lisaks on võimalik kokku leppida ka muude teenuste osas, mida klient vajab. Iga kliendi puhul lähtub OÜ Koduhooldus isiku vajadustest.

 

OÜ Hooldaja

OÜ Hooldaja on eraettevõte, mis osutab tasulisi koduhooldusteenuseid. Ajutist või püsivat kõrvalist abi vajavad inimesed saavad oma kodus kuni ööpäev ringi seisundile vastavat hooldust.

Kontaktisik:

Anneli Parts 

tel 5553 2903 

e-post info@hooldaja.ee

 

Teenuse kirjeldus: abivajajad võivad olla nii eakad, trauma- ja insuldijärgsed, vähihaiged kui ka vaimse või füüsilise puudega inimesed. Hooldamine hõlmab endas abistamist riietumisel, pesemisel, söömisel, aga ka koduste majapidamistoimingute ja asjaajamise korraldamisel. Lähtuvalt hooldatava ja lähedaste vajadustest saab kokku leppida ka eriteenustes ning panna kokku iga inimese jaoks kõige sobilikuma kõrvalabi ja elukorralduse paketi. Koduse intervallhoolduse võimalus omastehooldajate puhkuse asenduseks.

OÜ Estkeer

Estkeer OÜ eesmärk on olla professionaalseks abiks ja toeks erinevates küsimustes, mis puudutab omaste hooldamist, sealhulgas vajadusel kliendi esindamist ja ametkondlikku asjaajamist.

Kontaktisik:
Ave Kütt
tel 7367 374
e-post info@estkeer.ee


OÜ GERICARE

OÜ GERICARE eesmärk on pakkuda kvaliteetset koduhooldusteenust. 

Kontaktisik
Regina Padar
tel  5837 1979
e-post info@gericare.ee
Voldik 

helpific

Helpific on sotsiaalse platvorm, mis ühendab abivajajad ja vabatahtlikud abipakkujad.
koduleht Helpific
tel  5660 4642
e-post info@helpific.com
Voldik

TARTU KODUABITEENUSED

Eesmärgiks on pakkuda professionaalselt koduabiteenust, arvestades iga kliendi individuaalseid vajadusi nii täna kui ka tulevikus. Põhiteenuste hulka kuulub  isiku- ja koduhooldusteenused, abistamine väljaspool kodu ning hooldusteenused lastele. 
Koduleht
Voldik
tel  5681 7448; 528 8082
e-post info@tartukoduabiteenused.ee

 


Täiendav informatsioon

Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistus:
tel 736 305 ja 736 1306
e-post sto@tartu.ee

Hoolekandeteenistuse hoolekande spetsialistide kontaktid leiate siit.

Viimati muudetud 22.09.2021