Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Koduteenus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Koduteenus

Koduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalise abita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.   

Tartu linnas osutavad koduteenuseid:

  • Tartu linna asutus Päevakeskus Kalda
  • Sihtasutus  Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

 

Koduteenust osutavad  eraõiguslikud äriühingud
Koduhooldus OÜ;  
Hooldaja OÜ

Pihel OÜ ;
Estkeer OÜ;

Helpific
CareMate

Päevakeskus Kalda

Päevakeskus Kalda osutab koduteenuseid füüsilist abistamist vajavatele tartlastele.

Koduteenuste osutamise kord Päevakeskuses Kalda.
 

Teenuse taotlemine ja teenuse osutamise korraldamine:
Annelinna ja Ülejõe piirkond aadressil Anne 44, tel 746 1016;
Karlova-Tamme piirkond aadressil Rahu 15, tel 736 1889;
Tähtvere-Veeriku piirkond aadressil Vaksali 14, tel 746 1703.

Päevakeskus Kalda sotsiaaltöötajate vastuvõtuajad: E 15-17, K 9-12 ja R 9-12

Päevakeskus Kalda e-post [email protected].

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

Koduteenuste osutamiseks on Tartu linnavalitsuse ja SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse vahel sõlmitud koduteenuse osutamise leping.

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus osutab linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel koduhooldusteenust psüühiliste erivajadustega eakatele.

Teenuse taotlemine ja teenuse osutamise korraldamine

Teenusele suunavad Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuste hoolekande spetsialistid: 

Annelinna - Ülejõe piirkond aadressil  Anne 44, tel 736 1335, 746 1466, 746 1467 ja 736 1034;
Karlova-Tamme piirkond aadressil Rahu 15, tel 736 1885 ja 736 1881;
Tähtvere-Veeriku piirkond aadressil Vaksali 14, tel 746 1764 ja 736 1026.

 

Hooldekande spetsialistide vastuvõtuajad: E 15-18; K 8-12 ja R 9-12

 

Teenusele suunatakse vaimse tervise probleemidega eakaid.

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus hindab eaka abivajadust, teenuste vajadust ja määrab osutatavate teenustundide arvu.


Teenuse kirjeldus: koduhooldusteenuse hulka kuulub kliendi nõustamine, toiduainete kojutoomine, koristamine, pesupesemise korraldamine, abistamine pesemisel ja eluruumi kütmisel. Keskmiselt külastatakse klienti kaks korda nädalas. Vajadusel toimuvad külastused ka sagedamini või harvem. Koduhooldusteenust osutatakse esmaspäevast reedeni.

 

OÜ Koduhooldus

OÜ Koduhooldus on eraettevõte, mis pakub tasulisi hooldus- ja põetusteenuseid.

Kontaktisik:
Kaja Karv
tel 515 0932 
e-post [email protected]

Teenuse hulka kuulub kliendi hooldamine, kliendi pesemine ja korrastamine või selle korraldamine, vestlus, toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine, toidu valmistamine, eluaseme korrastamine. Tugiteenused on abistamine arstiabi ja ühekordsete asjaajamiste korraldamisel, vajadusel pisiremondi ja teenuste korraldamine, abistamine eluruumi kütmisel, juuksuriteenus. Lisaks on võimalik kokku leppida ka muude teenuste osas, mida klient vajab. Iga kliendi puhul lähtub OÜ Koduhooldus isiku vajadustest.

 

OÜ Hooldaja

OÜ Hooldaja on eraettevõte, mis osutab tasulisi koduhooldusteenuseid. Ajutist või püsivat kõrvalist abi vajavad inimesed saavad oma kodus kuni ööpäev ringi seisundile vastavat hooldust.

Kontaktisik:

Anneli Parts 

tel 5553 2903 

e-post [email protected]

 

Teenuse kirjeldus: abivajajad võivad olla nii eakad, trauma- ja insuldijärgsed, vähihaiged kui ka vaimse või füüsilise puudega inimesed. Hooldamine hõlmab endas abistamist riietumisel, pesemisel, söömisel, aga ka koduste majapidamistoimingute ja asjaajamise korraldamisel. Lähtuvalt hooldatava ja lähedaste vajadustest saab kokku leppida ka eriteenustes ning panna kokku iga inimese jaoks kõige sobilikuma kõrvalabi ja elukorralduse paketi. Koduse intervallhoolduse võimalus omastehooldajate puhkuse asenduseks.

OÜ Estkeer

Estkeeri oleme koondanud kõik eakate, erivajadustega laste ja täiskasvanute igapäevaelu toetavad ja abistavad teenused. Alates 2022 aastast osutame soovi korral teenusele tulevatele klientidele tasuta koduõe tervisekontrolli. Teeme koostööd pere- ja raviarstidega ning nõustame abivahendite osas. Meie teenuste hulka kuulub ka väljakutseteenus, mis leevendab ootamatult tekkinud hooldus- või abivajaduse. Teenused on tunnipõhised ja miinimum aeg on 1 tund ja maksimum 24 tundi. Meie teenused-hooldaja, koduõde, tugiisik, lapsehoidja, kodu sise- ja välikoristus, kodukohandus, transport, hauaplatsi korrashoid, iluhooldusteenused (juuksur, ravipediküür), füsioteraapia, massaaž.

Voldik
Kontaktisik:
Triin Lomp
tel 736 7374 ja 5981 6732
e-post [email protected]
koduleht

helpific

Helpific on sotsiaalse platvorm, mis ühendab abivajajad ja vabatahtlikud abipakkujad.
koduleht Helpific
tel  5660 4642
e-post [email protected]
Voldik

NAABRID 

Tegemist on koduhoolduse teenuse võimaluse pakkumisega internetis, kus viiakse kokku abiteenuste vajajad ja pakkujad

CAREMATE

Koduhoolduse ja isikuhoolduse teenuste võimaluste pakkumised internetis

Täiendav informatsioon

Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistus:
tel 736 305 ja 736 1306
e-post [email protected]

Hoolekandeteenistuse hoolekande spetsialistide kontaktid leiate siit.

Viimati muudetud 27.11.2023