Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
21°
21°

Kultuuriväärtuste teenistus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1238
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • Muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmine vastavalt Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingule;
  • miljööväärtusega hoonestusalade ja kultuuriväärtuslike linnastruktuuride uurimise, säilitamise ja eksponeerimine korraldamine;
  • muinsuskaitseala ja mälestiste ning miljööväärtusega hoonestusalade ehitiste planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamine;
  • arheoloogilise miljööpiirkonna alal säilinud ajaloolise väärtusega kultuurkihi kaitse ja uurimise korraldamine;
  • Tartu linna kultuuriväärtusega asjade ja mälestiste registri pidamine;
  • restaureerimistoetuste taotluste menetlemine ja toetuste andmine linnavalitsuse kehtestatud korras;
  • Tartu linna muinsuskaitse komisjoni töö korraldamine;
  • koostöö korraldamine Muinsuskaitseametiga.

Viimati muudetud 07.12.2020

Kultuuriväärtuste teenistus

Egle Tamm - muinsuskaitse peaspetsialist

Tartu vanalinna muinsuskaitseala säilimise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine

736 1326

580 03749

Küüni 5 III k, ruum 320

vajalik eelregistreerimine tel 736 1326

Hanna Mai Raadik - muinsuskaitse peaspetsialist

Tartu vanalinna muinsuskaitsealast väljapoole jäävate ehitis- ja ajaloomälestiste säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine

736 2085

525 9213

Küüni 5 III k ruum 320

vajalik eelregistreerimine tel 736 2085

Romeo Metsallik - miljööväärtuste peaspetsialist

Miljööväärtuslike alade ehitiste ja muude kultuuriväärtusega objektide kaitse, säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine järgnevatel miljööväärtusega hoonestusaladel: Supilinn, Tähtvere, Toometaguse, Tähtvere mõisa, Peetri ja Ujula ning üksikobjektid. Arheoloogiamälestiste kaitse ja järelevalve korraldamine.

736 1250

522 5816

Küüni 5 III k ruum 322

vajalik eelregistreerimine tel 736 1250

Brita Karin Arnover - miljööväärtuste peaspetsialist

Miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse ja järelevalve (Karlova, Tammelinna, Maarjamõisa, Aleksandri tn, Kastani tn, Filosoofi tn, Jaama tn ja Puiestee tn piirkonnas) teostamine, restaureerimistoetuste andmise korraldamine vastavalt restaureerimistoetuse andmise korrale ja järelevalve teostamine restaureerimistööde teostamise üle

736 1317

515 0563

Küüni 5 III k ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1317