Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Lähedase kaotus

Lähedase kaotus

Üldjuhul edastavad tervishoiuteenuse osutajad surma fakti tuvastamisel andmed surma fakti kohta rahvastikuregistrisse automaatselt ja väljastavad isikule selle kohta ka surmatõendi.

Perekonnaseisuasutusse pöörduda pole vaja, sest surma registreerimise ning esmase surmatõendi väljastamise õigus ja kohustus on tervishoiuteenuse osutajatel (perearstid, haiglad, kiirabi jne).

Perekonnaseisuasutuses registreeritakse  surm vaid erijuhtudel (isikukoodita välisriigi kodaniku surm Eestis, surmajuhtum välisriigis jne).

Avalduse esitamine

Avalduse surma registreerimiseks esitab seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates perekonnaseisuasutusele surnu abikaasa, registreeritud elukaaslane, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Avaldusele tuleb lisada surmateatis, politseiasutuse teatis või kohtuotsus surma tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta.

Tartu Linnavalitsuses surma registreerimiseks tuleb avaldus esitada kohapeal rahvastikutoimingute osakonnas (Tiigi 12, Tartu). Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Vastuvõtuajad
E 9-12; 14-17.30
T 12-16
K 9-12; 13-16
N Suletud
R 9-12; 13-16

Avaldajale väljastatakse surmatõend.

Lisainfo Kaia Rahu, tel 742 0954, e-post [email protected]

Surm välisriigis

Kui isik suri välismaal, kuid seal surma ei registreeritud, tuleb surma registreerimiseks esitada välisriigi dokument (nt meditsiinitõend).

Kui surm on registreeritud välismaal, ei tule seda Eestis uuesti registreerida, kuid välisriigi surmadokument tuleb esitada kandmiseks rahvastikuregistrisse.

Esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles ning tõlge tehtud vandetõlgi poolt. Samuti peavad välisriigi dokumendid olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Vaata täpsemalt välisriigi dokumentidele esitatavatest nõuetest.

Viimati muudetud 07.02.2024