Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
-5°

Majandamisteenistus

Osakonna haldusalaks on reguleerida ja korraldada osakonna valitsemisel oleva linnavara valdamist, kasutamist ning käsutamist.

Linnavarade osakond
Küüni 1, 51004 Tartu
736 1292
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • Mitteeluruumide võõrandamise ja omandamise korraldamine.
  • Osakonna valitsemisel olevate mitteeluruumide rentimise, üürimise ja tasuta kasutusse andmise korraldamine, rendi- ja üürilepingute ning ruumide tasuta kasutamise lepingute sõlmimine.
  • Osakonna valitsemisel olevate mitteeluruumide rendi-, üüri- ja tasuta kasutamise lepingute arvestuse pidamine, vastavasisulise andmebaasi korrashoid.
  • Osakonna valitsemisel olevate mitteeluruumide rentimise, üürimise ja tasuta kasutusse andmisega seonduvate juriidiliste probleemide lahendamine.
  • Osakonna valitsemisel olevate mitteeluhoonete haldamine, tehnilise seisukorra kontrollimine, remondi- ja hooldustöödega seotud küsimuste lahendamine.
  • Volituse alusel linnavalitsuse esindamine kohtus ja korteriühistute koosolekutel teenistuse ülesannetega seotud valdkondades.
  • Osalemine linnavalitsuse poolt moodustatud komisjonides.
  • Teenistuse ülesannetega seotud linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine.

Viimati muudetud 07.12.2020

Majandamisteenistus

Eva Lääne - juhataja

Majandamisteenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Mitteeluruumide üürimise korraldamine.

736 1175

518 4147

Küüni 1 I k ruum 104

E 15-18, K 8-11

Leelo Sahk-Jansen - peaspetsialist

Mitteeluruumide üürimise ja vara võõrandamisega seotud juriidiliste küsimustega tegelemine

736 1115

5344 7120

Küüni 1 I k ruum 105

E 15-18; K 8-11

Sirle Sõstra-Oru - vanemspetsialist

Tartu linna koolides ja lasteaedades toitlustusteenuse korraldamine

736 1693

512 1899

Küüni 1 I k ruum 105

-

Marje Kibal - vanemspetsialist

Hoonete tehnilise dokumentatsiooni, vara haldamise ja hoolduse korraldamine.

736 1120

509 1330

Küüni 1 I k ruum 102

E 15-18; K 8-11

August-Ervin Oja - vanemspetsialist

Tehnovõrkudega seotud küsimustega tegelemine. Vara haldamise ja hoolduse korraldamine

736 1118

524 5964

Küüni 1 I k ruum 102

E 15-18; K 8-11

Hilja Torp - vanemspetsialist

Mitteeluruumide üürimise, üürilepingute ettevalmistamise ja sõlmimisega ning üüriruumide arvestuse ja ülevaatusega tegelemine.

736 1110

5347 3291

Küüni 3 I k ruum 103

E 15-18; K 8-11

Riho Sell - haldur

Linnale kuuluvate hoonete tehnosüsteemide (nõrkvool – ja hooneautomaatika) korrasoleku ja hoolduse tagamine koostöös hoone kasutajaga vastavalt Eesti kinnisvara korrashoiu standardile

736 1108

5860 3641

Küüni 3 III k ruum 311

E 15-18; K 8-11

Meelis Padar - haldur

Hoonete tehnosüsteemide korrashoiu kavandamine ja korraldamine;

736 1457

559 48996

Küüni 3 III k ruum 311

-

Urmas Haavandi - tehnosüsteemide haldur

Linnale kuuluvate hoonete (eelkõige haridusasutuste) tehnosüsteemide: elekter, nõrkvool – ja hooneautomaatika korrasoleku ja hoolduse tagamine

736 1038

5568 8455

Küüni 3 III k ruum 311

-

Jaanika Hõim - haldur

Linnale kuuluvate haridushoonete ja nende juurde kuuluvate kinnistute korrasoleku ja hoolduse tagamine vastavalt Eesti kinnisvara korrashoiu standardile

736 1105

516 6921

Küüni 3 I k ruum 103

E 15-18; K 8-11

Hannes Veenpere - tehnosüsteemide haldur

736 1107

5377 7088

Küüni 3 III k ruum 311

-