Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Nutikas ülekäigurada

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Projekt "Nutikas ülekäigurada"

80% jalakäijatega seotud liiklusõnnetustest toimub ülekäiguradadel, mistõttu on nende ohutumaks muutmine väga oluline. Ilmastikuoludest ja ülekäiguradade asukohtadest tingituna võib jalakäija märkamine olla autojuhile keeruline, kuid tänapäevaste tehnoloogiate abil on võimalik olukorda parandada.

Arvestades, et Tartu linna üheks oluliseks prioriteediks on kergliiklejate osakaalu suurendamine linnaliikluses eelkõige jalgrattaliikluse arendamise ja populariseerimise näol, on ääretult oluline turvalisuse küsimus. Selleks, et tagada suurem turvalisus ülekäiguradadel, soovitakse kasutusele võtta nutikad ülekäiguradade lahendused, mis operatiivselt jälgiksid liiklust ülekäiguraja ümbruses ning annaksid liikluses osalejatele visuaalselt märku, kui tekkimas on ohuolukord.

Nutika ülekäiguraja tööpõhimõte seisneb selles, et uusima tehnoloogia ja erinevate sensorite ning andurite abil jälgitakse ülekäiguradadel nii sõidukite  kui kergliiklejate liikumist ja kiirusi ning hoiatatakse erinevaid osapooli võimaliku ohu eest. Nutika ülekäiguraja valguslahendus aitab sõidukijuhtidel paremini märgata teed ületavat jalakäijat. Lisaks liikumistest märkuandvatele valguse- ja helisignaalile loendab  nutikas ülekäigurada liiklejaid ning mõõdab õhu- ja teetemperatuuri, et hinnata potentsiaalse ohuolukorra tekkimise tõenäosust.
Innovaatiliste nutikate ülekäiguradade ehitust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Innovatsiooni edendavate hangete toetamise meetmest.

Projekti „Nutikas ülekäigurada“ (10 nutika ülekäiguraja ehitus) kogumaksumus on 410 000 eurot. Tartu linna omaosalus 205 000 eurot. Ülekäigurajad ehitatakse kahe aasta jooksul.

Lisainfo:  linnamajanduse osakonna projektijuht Jaanus Tamm, tel 736 1266. 

Viimati muudetud 22.02.2022