Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Õpilaspilet bussikaardina

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Õpilaspilet bussikaardina

Õpilased saavad bussikaardina kasutada kontaktivaba kiibiga Tartu õpilaspiletit, mille väljastavad koolid ja mis on isikustatud.

Kui õpilaspilet on bussikaardina kasutusele võtmiseks valmis, tuleb kaardiga seotud kontole kanda raha või osta perioodipilet. Pileti saavad õpilased osta bussikaardi kodulehelt. Pileti ostmisel tuleb lisada õpilase isikukood.

Lapsevanematel on võimalik lapse isikukoodi kasutades osta lapse soodustusega pilet.

Kui õpilane soovib ise osta e-sooduspileti, siis peab selleks olema pangakonto.

Kui õpilasel ei ole pangakontot, siis on võimalik  osta e-sooduspilet mobiiliga:  1322*piletikood*isikukood.

Kinnituseks tuleb vajutada *(tärn).


Piletitoodete ja -koodidega saab tutvuda bussikaardi kodulehel https://tartu.pilet.ee/buy.


Mobiiliga ostes lisandub piletihinnale 0,32 €, meeldetuletuse puhul 0,51 €. Meeldetuletuse kasutamisel saadetakse enne pileti lõppemist lühisõnum, mis tuletab meelde, et pilet on aegumas.

 

Kuupiletit ostes ei näe kohe selle alguse ja lõppemise kuupäeva ja seda ei saa ka ette määrata, sest pilet aktiveerub alles bussis tuvasti juures sõitu registreerides. Võimalus on osta ette mitu e-piletit. Ühe perioodipileti lõppemisel algab automaatselt järgmise mõjuaeg alates hetkest, kui reisija registreerib oma sõidu tuvasti juures.

Kui õpilane sõidab bussiga harva, siis võib kaardile kanda mingi rahasumma. Süsteem arvutab igal bussisõidul tuvasti juures kaarti viibates kontolt maha lapse ühe korra sooduspileti hinna (0,60 € tartlane, 0,90 € mittetartlane). Kui sõite tuleb rohkem ette, võib osta 5, 30, 90 päeva või aasta sooduspileti.

Õpilastel tuleb iga kord bussi sisenedes viibata oma õpilaspiletit tuvasti juures, kuni kostab helisignaal. Seda tuleb teha ka siis, kui õpilasel on perioodipilet.

NB! Selle aasta maikuust jõustus uus isikuandmete kaitse üldmäärus  ja seoses sellega kadus ära võimalus isikukoodi järgi kontrollida bussikaardil olevaid pileteid/raha jääki.
Selleks, et kontrollida lapse bussikaardil raha jääki tuleb lapsevanemal ennast sisse logida tartu.pilet.ee keskkonda ja oma lapse õpilaspilet või bussikaart siduda enda kontoga.
Valida Minu piletid -> Seotud kaardid ja piletid -> Lisa kaart -> Lisa õpilaspilet
Täita ära järgmised lahtrid: õpilaspileti triipkoodi number, isikukood, õpilase nimi.
See on ühekordne toiming ning edaspidi on laps juba teie kontoga seotud ning nimetatud keskkonda sisse logides näete seotud kaartide ja piletite all oma lapse bussikaarti ja vaba raha jääki. Hetkel on arendamisel ka võimalus näha kehtivat perioodipiletit.

Erakoolide õpilased

Erakoolides ei ole ühtne õpilaspilet kohustuslik, kuid erakoolid saavad soovi korral uue õpilaspileti haridusosakonna kaudu.

Nelja ja enama lapsega pered

Tartu linn on andnud tasuta sõiduõiguse perekondadele, kus on 4 või enam last ja/või noort, kes on omandamas keskharidust, keskeriharidust või kõrgharidustaseme esimest või teist astet. Keskeri- või kõrgharidust omandades tuleb tõestada noore õpinguid õppimist tõendava tõendiga.. Nemad  saavad ka uue süsteemi puhul tasuta sõita, küll aga tuleb iga  sõit bussi sisenedes tuvasti juures registreerida .

Koolieelikutel ei pea kaarti olema. Õpilased saavad koolist õpilaspileti ning ülejäänud pereliikmete puhul palume sõiduõiguse saamiseks võtta ühendust [email protected] või tel 736 1199. Väljastatud bussikaardi saab kätte raekoja 1. korrusel asuvast infokeskusest.

Puudega õpilased

Puudega kuni 16-aastastel õpilastel, sügava puudega isikutel ja raske nägemispuudega isikutel ei pea bussikaarti olema ning nad ei pea oma sõite tuvasti juures registreerima. Kaasas tuleb kanda puuet tõendavat dokumenti ja isikut tõendavat dokumenti.

Tartu linn pakub puudega isikutele võimalust sõita ka bussikaardiga või õpilaspiletiga. Sel juhul ei ole vajalik puuet tõendavat dokumenti kaasas kanda, kuid tekib kohustus oma sõite tuvasti juures registreerida.

Kui puudega õpilasel on õpilaspilet, mida on võimalik kasutada ühistranspordis bussikaardina, tuleb Tartu infokeskusesse kaasa võtta isikut tõendav dokument ja sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument. Kui infokeskuses selgub, et õpilane käib koolis, mille väljastatud õpilaspiletit ei saa bussikaardina kasutada, siis antakse õpilasele Tartu punane bussikaart. Sellele kantakse peale tasuta sõidu õigus nii õpilasele kui ka tema saatjale (juhul kui õpilasel on õigus saatjale). Puudega isiku saatjale eraldi kaarti ei väljastata, sest saatja saab tasuta sõita ainult siis, kui ta sõidab koos puudega isikuga.

Tartu infokeskus:

Raekoja I korrus 

E 9–18  

T–R 9–17

Väljaspool Tartut elavad õpilased

Õpilased, kes ei õpi Tartus või kellel pole õpilaspiletit, mida saab kasutada bussikaardina, saavad osta müügipunktidest Tartu bussikaardi ja sellele lapse sooduspileti (e-pileti). Sõidusoodustuse saamiseks tuleb kaart isikustada kas müügipunktis või bussikaardi kodulehel.

Viimati muudetud 29.09.2022