Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Päring rahvastikuregistrist

Esita taotlus portaalis. Selle võimaluse puudumisel võta ühendust telefonil 742 0954.

 

Rahvastikutoimingute osakond
Tiigi 12, 50410 Tartu
[email protected]

Vastuvõtuajad: E 9-12; 14-17.30,       T 12-16, K 9-12; 13-16, N suletud,     R 9-12; 13-16

Teenuse üldandmed

Rahvastikuregistris olevatele andmetele pääsevad avaliku ülesande täitmiseks ja õigustatud huvi korral ligi nii asutused kui füüsilised ja juriidilised isikud esitades taotluse rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemis.

Füüsilisele ja juriidilisele isikule tagatakse õigustatud huvi korral juurdepääs rahvastikuregistri andmetele, ühe taotleja kohta samal eesmärgil kuni 20 isiku kohta kuus.
 
Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu andmetele Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (tel 612 4444 või e-post [email protected]).

Õigustatud huvi alusel andmete väljastamisest keeldutakse, kui taotleja õigustatud huvi ei ole piisavalt põhjendatud või andmete väljastamisega võib tekitada kahju isiku huvile, kelle andmetele juurdepääsu taotletakse. Sellisel juhul võib taotleja soovil küsida isikult, kelle andmete väljastamist soovitakse, nõusolekut tema andmete väljastamiseks või edastada isikule taotleja andmed. Nõusoleku saamisel väljastatakse taotlejale taotletud andmed.

Juurdepääsupiirangud

Isikul on õigus kehtestada oma isikuandmetele ja nendega seotud andmetele juurdepääsu piirang uuringute või reklaami eesmärgil andmete töötlemiseks. Isik võib määrata ka andmetele juurdepääsu piiramise tähtaja ja selle, millistele andmetele (elukoha või viibimiskoha) juurdepääsu piiramist ta soovib.

Juurdepääsupiiranguga andmeid on õigus rahvastikuregistrist väljastada vaid avalike ülesannete täitmiseks ehk juhtudel, kui andmeid vajatakse riigile, omavalitsusele või füüsilisele või juriidilisele isikule seaduse või mõne muu õigusaktiga pandud ülesande täitmiseks.

Õigustatud huvi alusel juurdepääsupiiranguga andmeid füüsilistele ja juriidilistele isikutele ei väljastata.

Taotluse esitamine

Taotlust saab esitada e-teenusena rahvastikuregistri juurdepääsutaotluste portaalis. Taotluse läbivaatamine ei ole seotud elukoha ega ka toiminud perekonnasündmusega asukohaga, vaid selle määrab Siseministeerium.

Lisainfo: Kaia Rahu, tel 742 0954, e-post [email protected]

Riigilõiv ja selle tasumine

Isiku õigustatud huvi korral rahvastikuregistri andmete väljastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu ühe isiku kohta 15 eurot.

Saaja: Rahandusministeerium
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor Bank EE701700017001577198
Viitenumber  2900082511
Selgitus: "rahvastikuregistri andmete päring"

Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist. 

Vajalikud viited

Loe lisaks:
Juurdepääsust ja piirangutest rahvastikuregistri andmetele saate täpsemalt lugeda Siseministeeriumi veebilehel

Õigusaktid:
Rahvastikuregistri seadus

Viimati muudetud 04.04.2023