Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projekt „Tartu Koolijuhtide kunstiline õpiring“

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

„8.1 Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“;
„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“
 

Projekti kestvus: 01.05.18 – 31.10.18

 

Projekti eesmärgid:

  • Tuua koolijuhid välja igapäevatöö rutiinist – õppimine toimub ju muutuva õpikäsituse põhimõtete järgi kõikjal – esmalt võõrastav mõte, et koolijuht õpib molberti taga maalides või joonistades, muutub töö käigus positiivseks kogemuseks. Loova tegevuse käigus (n maalides ja joonistades) leitakse kergemini lahendusi erinevatele väljakutsetele ja sünnivad uued innovaatilised ideed, sest raamid ega töömaailma reeglid ei piira mõtlemist.

  • Anda võimalus oma ideid, mõtteid, emotsioone väljendada visuaalse kunsti vahendite abil.

  • Luua ühise stuudiotegevuse käigus võimalus igapäevatöös tekkinud väljakutsetele loovaid lahendusi leida.

  • Anda koolijuhtide võimalus õppida tagasi- ja edasiside olulisust nii enda kui kaaslaste kunstitööde üle reflekteerides.

  • Arutada enda ja kaaslaste jaoks oluliste teemade üle turvalises, loomingulises ja kriitikavabas õhkkonnas.

  • Anda võimalus kunstitegevuse ja reflekteerimise kaudu saadud eduelamuse ja positiivsete emotsioonide jõustava mõju loovaks rakendamiseks oma igapäevatöös koolijuhina.

  • Kunstiliste õpiringide toimumise järel on selles osalejatel rohkem julgust ja loomingulisust innovaatiliste ideede elluviimiseks oma koolis, mida täiendavad ühise tegevuse käigus kujunenud tihedamad koostöösuhted koolijuhtide vahel. 

 

Koolitajad:

Tartu Lastekunstikooli õpetajad Tiina Kuus, Katrin Musteikis-Saue, Enn Tegova ja Piret Viirpalu.

 

Projekti mõju:

Projekti otseseks mõjuks oli selles osalevate koolijuhtide professionaalse kapitali kasv. Loovuse arendamine toetab inimese innovaatilist mõtlemist väga tugevalt. Lisaväärtust lõi ka ühistegevus, sest inimesed arenesid grupis ja koostööd tehes paremini.

 

Kooli üheks tähtsamaks ülesandeks teadmiste jagamise kõrval on see, et seal õppivad lapsed oleksid õnnelikud ja särasilmsed. Sellisteks saavad neid  muuta vaid õnnelikud ja särasilmsed õpetajad, kelle heaolu eest vastustab aga kindlasti kooli juhtkond. Käesoleva projektiga soovisime muuta koolide juhtkonnad veelgi loovamateks, õnnelikemateks ja särasilmsemateks, unustamata nende professionaalset arengut.

Pildigalerii

Koolijuhtide kunstilise õpiringi video

Viimati muudetud 07.12.2020