Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
21°
21°

Sporditeenistus

Sporditeenistuse ülesanne on koordineerida ja planeerida spordielu ja -tegevust Tartu linnas ning tagada spordiseadusest ja Eesti Spordihartast tulenevate kohalikule omavalitsusele pandud  ülesannete ja tõekspidamiste elluviimine.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1360
 

Sporditeenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • linna arengukava ja eelarve strateegia koostamisel osalemine ja sellest tekkivate ülesannete täitmine;
 • spordivaldkonna arengu planeerimine ja vastavasisuliste ettepanekute tegemine linnavalitsusele;
 • valdkondlike ja temaatiliste arengudokumentide koostamine ja arendusprotsessides osalemine;
 • spordivaldkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamine ja eelnõude ettevalmistamine;
 • spordialaste uurimuste tellimine ja analüüsimine ning koostöö korraldamine terviseuuringute teostamiseks;
 • spordiseltside, -klubide, eraspordikoolide ja muude omaalgatuslike spordiühingute spordialase tegevuse koordineerimine, nõustamine;
 • spordivaldkonna toetusliikide ja stipendiumide menetlemine (konkursside korraldamine, taotluste analüüs, eelarve koostamine, lepingute ettevalmistamine ja aruandluse kontrolli teostamine);
 • tippsportlaste ja andekate noorsportlaste tiitlivõistlusteks ettevalmistamise toetamine ning vastavate stipendiumide ja toetusfondide koordineerimine;
 • spordivaldkondlike projektide algatamine, koordineerimine ja projektides osalemine;
 • aktiivse puhkuse ja harrastusspordi tegevuse koordineerimine;
 • erivajadustega inimeste sportimisvõimaluste arendamine;
 • Tartus asuvate spordiklubide ning spordirajatiste registri pidamine ja nende tehnilise seisundi jälgimine;
 • spordiürituste kalenderplaani koostamine, avaldamine ja spordiinfo levitamine;
 • koostöö korraldamine Tartu spordiliiduga, Tartu linna ja lähiümbruse spordirajatiste haldajatega, riiklike spordialaliitudega, spordiseltsidega ning -organisatsioonidega;
 • koostöö Tartu sõpruslinnade ja rahvusvaheliste spordiorganisatsioonidega ning osalemine rahvusvahelistes spordiprojektides;
 • Tartu linna aasta parimate sportlaste, võistkonna ja treenerite väljaselgitamine ja tunnustamine;
 • osalemine linna spordirajatiste ja tervisespordipaikade planeerimise ja väljatöötamise protsessis.

Viimati muudetud 07.12.2020

Sporditeenistus

Veljo Lamp - juhataja

Teenistuse juhtimine ja esindamine. Linna sporditöö koordineerimine ja planeerimine. Arengustrateegiate koostamine ning täitmise jälgimine, valdkondlike tegevuste analüüs ja aruandlus. Valdkondliku eelarve koostamine ja nõustamine. Suhtlemine spordiorganisatsioonidega ning sõprus- ja partnerlinnadega. Tegelemine osakonna majandusküsimustega.

736 1352

516 7559

Raekoja plats 12 II k ruum 208

E 15-18; K 8-10

Noella-Madleen Pärn - peaspetsialist

Tegelemine spordiprojektidega: taotluste registreerimine, taotlejate nõustamine, kalenderplaanide pidamine. Koostöö korraldamine spordiklubidega. Spordialase info vahendamine.

736 1354

5373 0977

Raekoja plats 12 II k ruum 208

E 15–18; K 8–10

Pilvi Pärnat - peaspetsialist

Noortespordi tegevustoetuste ja koolispordi projektide registreerimine ning nõustamine. Koostöö korraldamine spordiklubide ja kehalise kasvatuse õpetajatega.

736 1365

529 5647

Raekoja plats 12 IIk ruum 207

E 15-18; K 8-10