Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Täisealisele isikule eestkostja seadmine

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Eestkoste seadmine

Eestkoste seadmise eeldused

Vastavalt Perekonnaseaduse (PKS) § 203 on eestkoste seadmise eelduseks asjaolu, et täisealine isik ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida. Sellisel juhul määrab kohus tema enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või valla- või linnavalitsuse avalduse alusel või omal algatusel talle eestkostja.

Perekonnaseaduse § 203 lg 2 sätestab, et eestkostja võib määrata ainult nende ülesannete täitmiseks, milleks eestkoste on vajalik. Eestkoste ei ole vajalik, kui täisealise huve saab kaitsta volituse andmise ning perekonnaliikmete või muude abiliste kaudu.

Eestkoste seatakse piiratud teovõimega isiku vara, õiguste ja huvide kaitseks. Eestkostja on piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja.

Eestkostja

Füüsilise ja juriidilise isiku võib eestkostjaks määrata vaid tema nõusolekul nii alaealiste kui täisealiste isikute puhul ning sobiva eestkostja selgitab kohus välja koostöös kohaliku omavalitsusega (PKS § 173 lg 1, § 174 lg 4 ja § 204 lg 4).

Kui eestkostjaks ei ole võimalik määrata sobivat füüsilist või juriidilist isikut, määratakse eestkostjaks valla- või linnavalitsus, millega täisealine on kõige tugevamalt seotud. Täisealine on kõige tugevamalt seotud muu hulgas selle valla- või linnavalitsusega, kust ta pärit on, kus ta on suurema osa ajast elanud, millega ta on säilitanud olulised sidemed, kus asuvad tema lähedased või vara või kus on tema rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Eestkoste seadmise algatamine

Avalduse täisealisele isikule eestkostja määramiseks saavad Perekonnaseaduse § 203 lg 1 kohaselt teha järgmised isikud: isik ise; tema vanem; tema abikaasa; tema täisealine laps või valla-või linnavalitsus. Kohus saab eestkoste seadmise menetluse ka ise algatada, sh näiteks juhul, kui avalduse esitab selleks õigustamata isik.

Eestkoste seadmise algatamiseks tuleb esitada eelnevalt nimetatud õigustatud isikul vastavasisuline avaldus kohtule. Juhul kui eestkostet vajaval isikul puuduvad kohtule avalduse esitamise õigusega isikud (vanem, abikaasa, täisealine laps), pöördub avaldusega kohtusse kohalik omavalitsus ehk Tartu Linnavalitsus.

Täisealisele isikule eestkostja määramise avalduses märgitakse:

  • asjaolud, miks on isikule eestkoste seadmine vajalik;
  • asjaolud, mis kinnitavad, et isik ei saa vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu aru oma tegude tähendusest ega suuda neid juhtida;
  • soovitava eestkostja isik ja tema kirjalik nõusolek.
     

Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumist tõendav dokument, eestkostet vajava isiku isikut tõendava dokumendi koopia, tulevase eestkostja isikut tõendava dokumendi koopia. Avaldusele võib lisada muid asjasse puutuvaid dokumente.

Täisealisele isikule eestkostja määramisel kaasatakse protsessi isiku elukohajärgne kohalik omavalitsus. Tartu linna elanike puhul on selleks Tartu linnavalitsus.

Riigilõivu tasumine ja avalduse esitamine

Teiste isikute poolt alaealisele või piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramise avalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 10 eurot (Riigilõivuseadus § 59 lg 1 p 7).

Riigilõiv 10 eurot tuleb üle kanda Rahandusministeeriumile (riigilõivud ja viitenumbrid).

Avaldus koos lisadega ja riigilõivu makse kviitungiga tuleb esitada Tartu Maakohtu kantseleisse (Kalevi tn 1, III korrusel) või saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga [email protected]

Eestkoste spetsialistid Tartu linnas

Täisealisele isikule eestkoste seadmise protsessis nõustavad Tartu linna elanikke hoolekandeteenistuse eestkoste spetsialistid

Signe Siinmaa
eestkoste spetsialist
Annelinna piirkonnakeskus, Anne 44, ruum 1504
tel 736 1314, 5885 9108
e-post: [email protected]
E 15–18
K 8–12
N 9–12

 

Mergan Sirk

eestkoste spetsialist
Annelinna piirkonnakeskus, Anne 44, ruum 1503
tel 736 1197, 513 5466
e-post: [email protected]
E 15–18

K 8–12

N 9–12

 

Moonika Kõre
eestkoste spetsialist
Annelinna piirkonnakeskus, Anne 44, ruum 1503
tel 736 1310, 5886 1277
e-post: [email protected]
E 15–18

K 8–12

N 9–12

 

Taive Pärnmäe
eestkoste spetsialist
Annelinna piirkonnakeskus, Anne 44, ruum 1502
tel 736 1313, 5860 7794
e-post: [email protected]
E 15–18

K 8–12

N 9–12

 

Marge Mäe

eestkoste spetsialist

Annelinna piirkonnakeskus, Anne 44, ruum 1502
tel 736 1033, 5813 6385
e-post: [email protected]

E 15–18

K 8–12

N 9–12

 

Signe Leibak
jurist
Raekoja plats 3, I korrus, ruum 109
tel 736 1315, 5333 3797
e-post: [email protected]
E 15–18

K 8–12

Viimati muudetud 06.09.2021