Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna täiendav sünnitoetus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Tartu linna täiendav lapsetoetus

Üldinfo

Lisaks riiklikule sünnitoetusele maksab Tartu linn kolmes osas täiendavat lapsetoetust. Toetust on õigus taotleda isikul, kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba ja kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas. Taotleja elukoht peab olema registreeritud Tartu linna vähemalt kuus kuud enne vastavate tähtpäevade saabumist (lapse sünd, lapse üheaastaseks saamine, lapse kaheaastaseks saamine). Toetuse kõigi osade saamiseks peab lapse registrijärgne elukoht olema samuti Tartu linnas.

Toetuse taotlemine

Taotleja saab nõuetekohase avalduse esitada elukohajärgse piirkonnakeskuse lastekaitse spetsialisti vastuvõtul, e-keskkonnas või saata osakonna e-posti aadressile [email protected] (digiallkirjastatult).

  • Toetuse maksmise otsustab linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond esitatud dokumentide alusel. Taotluses esinenud puuduste korral võetakse vanemaga ühendust ning täpsustatakse esitatud andmeid. Toetus kantakse taotleja arvelduskontole kahe nädala jooksul avalduse esitamisest.
  • Järgmised toetuseosad kantakse taotleja arvelduskontole kahe nädala jooksul pärast lapse ühe- ja kaheaastaseks saamist. Juhul kui taotlus on esitatud lapse sünni korral, makstakse järgmised sünnitoetuse osad andmete kontrollimise järel automaatselt pärast lapse ühe- ja kaheaastaseks saamist.
  • Isikuandmete ja/või arvelduskonto muutumisest peab taotleja sotsiaal- ja tervishoiuosakonda kirjalikult teavitama. E-postiga edastatud info peab olema kinnitatud digiallkirjaga.
  • Kui õigus toetuse saamiseks tekib 2. või 3. osa puhul ning eelnevalt toetust pole taotlenud, tuleb esitada avaldus koos eelpoolnimetatud dokumentidega.

Toetuse esimese, teise ja kolmanda osa saamiseks võib avalduse esitada kuue kuu vältel pärast vastavat tähtpäeva.

Täiendava lapsetoetuse avaldus e-keskkonnas

Täiendava lapsetoetuse avaldus

 

 

Toetuse suurus

Täiendavat lapsetoetust makstakse Tartu linna eelarvest kolmes osas:

Toetuse I osa (makstakse pärast lapse sündi):

  • esimese ja teise lapse puhul 64 eurot;

  • kolmanda ja järgmise lapse puhul 112 eurot.

Toetuse II osa (makstakse lapse üheaastaseks saamisel):

  • esimese ja teise lapse puhul 128 eurot;

  • kolmanda ja järgmise lapse puhul 176 eurot.

Toetuse III osa (makstakse lapse kaheaastaseks saamisel):

  • esimese ja teise lapse puhul 320 eurot;

  • kolmanda ja järgmise lapse puhul 352 eurot.

 

Täiendav informatsioon

Angelika Pärna
spetsialist
lastekaitseteenistus
e-post  [email protected]

tel 5305 0295
Raekoja plats 3, ruum 107

Õigusaktid

Kasulikku lugemist

Viimati muudetud 21.02.2023