Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna viidasüsteemi disaini ideekonkurss

Linnaehituslikult märkimisväärsete objektide projekteerimisprotsessi käigus laeme siia tutvumiseks erinevaid materjale (eskiise, kavandeid, jooniseid). 

Arhitektuuri ja ehituse osakond

736 1238
[email protected]

Raekoja plats 3, 51003 Tartu

Tartu linna viidasüsteemi disaini ideekonkurss

 

Tartu jätkab linna viidasüsteemi uuendamise protsessi, et hõlbustada linnas jalgsi ja rattaga ringiliikumist ning kutsuda inimesi linnaruumi avastama. Töö esimeses faasis analüüsiti  linnas liikujaid, nende teekondi ja sihtkohti ning kaardistati kohalikud võimalused ja vajadused. Töö tulemuseks oli viidasüsteemi väljatöötamise juhend, mille baasil kuulutati suve lõpus välja protsessi teine faas: viitade disaini ideekonkurss.

 

Viidasüsteemi toote- ja graafilise disaini leidmise ideekonkurss oli kaheetapiline - esmalt valiti portfooliote põhjal välja kolm osalema kutsutavat meeskonda. Viie kandidaadist tugevaimaks hindas žürii meeskonnad Aku Collective OÜ + PART OÜ, Disainiosakond OÜ ja Kärt Maran + Tuumik stuudio.
 
Kolme esile tõstetud meeskonna teise etapi tööks oli viidaperekonna kõigi objektide toote- ja graafilise disaini lahenduse väljapakkumine.

 

Detsembris hindas viieliikmeline žürii kolme osaleva meeskonna töid.

 

Võitjaks osutus Disainiosakond OÜ pakutud lahendus (töögrupis osalesid lisaks Stuudio Stuudio OÜ; Veiko Liis ning OÜ b210).

 

Žürii hinnangul eristus võidutöö terviklikkuse ja põhjalikkusega; meeskonna töökorraldus oli märgatavalt veenev. Võitjad alustavad peatselt žürii ja linna täpsustavate juhiste järgi viitade lõplikku kujundamist ja projekteerimist. Esimesi prototüüpe peaks linnaruumis saama kasutada juba saabuval hooajal.

 

Võistlustööd:

 

Aku Collective OÜ + PART OÜ

Disainiosakond OÜ

Kärt Maran + Tuumik stuudio

 

 

Protsessi esimese faasi tulemused

Konkursiga otsitakse toote- ja graafilise disaini lahendust tervikliku uue viidastiku realiseerimiseks. 

 

Protsessi esimese, sissejuhatava osana valmis kevadel linnas liikumist analüüsiv kasutajauuring (Disainiosakond OÜ), mille põhjal loodi uue viidasüsteemi kava. Seitsmele viidatüübile tugineva tervikliku süsteemi rakendamiseks jätkatakse nüüd viitade sisu ja vormi loomise koostööpartneri otsimisega. Selleks on läbiviimisel kaheetapiline disaini ideekonkurss.

 

Konkursi esimeses etapis tuli huvilistel 28. augustiks komplekteerida sobiva kvalifikatsiooniga meeskond ning esitada portfoolio.  Etteantud tähtajaks laekusid portfooliod viielt meeskonnalt; esitatud materjalide põhjal kvalifitseerusid kõik konkursil osalema. 

 

Võistluse žürii koosseisus Tõnis Arjus, Helen Kalberg, Indrek Sirkel, Kristjan Jagomägi ning Sven Sõrmus tõstsid igaüks esile kolm meeskonda viiest, iga hääl andis osalejale ühe punkti. Pingerea põhjal tehti II etapis osalemise ettepanek meeskondadele Disainiosakond OÜ, Aku Collective ja Tuumik Stuudio. 

 

Kolme välja valitud meeskonna jaoks on teise etapi tööks viidaperekonna kõigi objektide toote- ja graafiline disain ning edasise projekteerimise hinnapakkumuse koostamine, tähtajaga 27.11.2018.

 

Žürii protokoll

 

Edasipääsenute portfooliod:

Disainiosakond OÜ

AKU Collective

Tuumik Stuudio

 

 Konkursi tingimused

Lisa 1: Tartu viidasüsteemi juhis, viitade andmebaas, viitade asukohad kaardilnäidisviidad

Lisa 2: kaardikihtide väljavõtted Tartu GIS andmebaasist

Lisa 3: viidasüsteemi I etapi hankedokument

 

Lisa 4: fotod näidistootemi asukohast 1

               fotod näidistootemi asukohast 2         

Autor: Tiit Grihin (Taevakaamera)
Autor: Tiit Grihin (Taevakaamera)

Viimati muudetud 07.12.2020