Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu sümboolika

Tartu ametlikeks sümboliteks on lipp ja vapp. Lisaks tutvustab Tartu linn end mitmete teiste sümbolite abil. Siit lehelt saab ülevaate neist sümbolitest ja nende kasutustingimustest.

Avalike suhete osakond
Jaani 7, 51007 Tartu
736 1345
 

Tartu lipp ja vapp

Tartu lipp

Tartu linna lipp on linnale Poola kuninga Stephen Báthory 1584. aasta 9. mai privileegiga lubatud rõhtsa poolitusega kahelaidne valge-punane lipp, mille laiud on võrdsed. Lipu keskel asub Tartu linna vapi suur kujutis (vapi ja lipu kõrguste suhe 1:2).

Tartu lippu saab osta:

LIPU KASUTAMINE

Tartu linna lippu võib heisata Tartu linna pidupäevadel ja tähtsündmustel, samuti koos Eesti lipuga Eesti lipu seaduses sätestatud lipupäevadel:

 • 3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev

 • 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev

 • 24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev

 • 14. märts – emakeelepäev

 • maikuu teine pühapäev – emadepäev

 • 9. mai – Euroopa päev

 • 4. juuni – Eesti lipu päev

 • 14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna)

 • 23. juuni – võidupüha

 • 24. juuni – jaanipäev

 • 20. august – taasiseseisvumispäev

 • 1. september – teadmistepäev

 • oktoobrikuu kolmas laupäev – hõimupäev

 • novembrikuu teine pühapäev – isadepäev

 • riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päev, rahvahääletuse toimumise päev ja Euroopa Parlamendi valimise päev

Lisaks eeltoodule on Tartu linna elanikel õigus heisata linna lipp perekondlike sündmuste ja tähtpäevade puhul ning Tartus tegutsevatel ettevõtetel ja organisatsioonidel oma ürituste ja tähtpäevade puhul. Linna lipu alalise heiskamise otsustab linnavalitsus.

Eesti lipu seaduse järgi tuleb mitme lipu heiskamisel järgida põhimõtteid:

 • Lipud peavad olema heisatud eraldi, ühesuguse pikkusega lipuvardasse ja Eesti lipuga samale kõrgusele.

 • Heisatavad lipud on võrdse laiusega.

 • Kui Tartu linna lipp heisatakse koos Eesti lipuga, paigutatakse linna lipp Eesti lipust lipurivi tagant vaadatuna vasakule.

Tartu vapp

Tartu linna vapp on punane, alt ümara äärega kilp, millel on kujutatud hõbedane, korrapärastest kividest laotud sakmetega linnamüür, mille mõlemas otsas on värav ja torn. Tornide alakorrusel on kaarjad hõbedased nišid. Tornide ülakorrusel on neliksiiruste motiivid sõõrides. Teise korruse lõpetab sakmeline serv. Tornide kooniliste kivikatuste tippudes on kuldsed ristid. Tornidevahelisel müüril asuvas kaarjas, ülestõstetud langevõrega väravaavas on punasel taustal hõbedane kuueharuline täht ja selle all kett, mille otsad on seinale kinnitatud. Tornide vahel müüri kohal hõljuvad ristatuna hõbedane võti (keelega ülespoole) suunaga alt vasakult üles paremale ja võtit kattev kuldse käepidemega hõbedane mõõk suunaga alt paremalt üles vasakule. Vapil on kolm kuju: tavaline vapp kilbiga ja kilbita ning väikesümboolika ristatud võtme ja mõõgaga. Lipu ja vapi näidised asuvad linnavalitsuse linnakantseleis.


VAPI KASUTAMINE

Kilbiga ja kilbita, värvides ja värvideta vappi kasutatakse volikogu, volikogu kantselei, linnavalitsuse ja ametiasutuste hallatavate asutuste dokumentidel, trükistel, suveniiridel jne.
Kilbita vappi kasutatakse linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuste ning hallatavate asutuste pitsatites ja plommitemplites.

Muudel juhtudel saab vappi kasutada linnavalitsuse loal. Vapi kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Tasu suuruse määrab vastava loa andmisel linnavalitsus.

Viimati muudetud 13.03.2024