Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II

Tartu linn jätkab amortiseerunud tänavavalgustuse kaasajastamist. Kolme järgneva aasta jooksul (2020-2022) rekonstrueeitakse mitme tiheasutuspiirkonna tänavavalgustus.

Annelinna, Jaamamõisa, Veeriku ja Ränilinna linnaosade peamiselt 40-50 aastat tagasi rajatud taristu on nii moraalselt kui ka füüsiliselt vananenud. Olemasolevad valgustid vahetatakse säästlike LED-valgustite vastu ja uuendatakse valgustite postid ning kaabeldus.

Aastas loodetakse kokku hoida 193 MWh elektrienergiat ning vähendatakse CO2 heidet 152 tonni võrra aastas.

Projekti käigus vahetatakse välja ligikaudselt 530 valgustit ja projekti kogueelarve on 1 010 700 eurot ja sellest  677 169 eurot moodustab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt antav toetus ning 333 531 eurot on projekti omafinantseering.

Projekt algas 2020. aasta aprillis ja kestab augustini 2022.

Projekti elluviimist toetatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest.  

Rohkem teavet leiab toetuse andja kodulehelt: www.kik.ee

Viimati muudetud 07.12.2020