Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu energia 2030

Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" avalik väljapanek

Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" kirjeldab erinevate valdkondade eesmärke ja tegevusi, mille abil mõju keskkonnale ja kliimale vähendada ning jõuda  ühiste pingutuste tulemusel aastaks 2050 kliimaneutraalsuseni.

Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" avalikul väljapanekul esitati ligi 150 ettepanekut 42 isikult või organisatsioonilt. Diskussioon energiakava üle jätkus 11. novembril kell 17 Delta keskuses, kui toimub arutelu "Kas Tartu on rohepöörane?". Vaata arutelu salvestust.

Avalikul arutelul antakse veelkord ülevaade kliimakava eesmärkidest ja tegevustest ning tutvustatakse avalikul väljapanekul tehtud ettepanekuid. Arutelust võtavad osa Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots, maastikuarhitekt Karin Bachmann, Lõunakeskuse arendusjuht Jaan Lott, Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert energeetika ja kliima valdkonnas Madis Vasser ja Tartu abilinnapea Raimond Tamm. Arutelu juhib ajakirjanik Urmas Vaino. Arutelust tehakse ka otseülekanne, mida saab vaadata Tartu linna kodulehe ja Facebooki vahendusel.

Facebooki üritus

Tutvu Tartu energia- ja kliimakava dokumentidega

Kliimakavas püstitatud strateegilised eesmärgid

Süsinikuemissioon on Tartu linnas viimase kümne aastaga suurenenud 31%, mis tuleneb peamiselt era- ja ärisektoris tarbitavast elektrienergiast ning kasvavast autokasutusest. Kliimakava on koostatud nende probleemide lahendamiseks.

Tartu linna strateegilised eesmärgid:

  • Kliimaneutraalne Tartu linn aastaks 2050.
  • Teel kliimaneutraalsuse suunas on vahe-eesmärk vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra.
  • Jõuda uuele tasemele taastuvenergia tarbimises ja tootmises.
  • Kohaneda kliimamuutustega.

Visioon: Tartu on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.

 

Kliima- ja energiakava koostamise protsess

Tartu Linnavolikogu 8. novembri 2018. a otsusega nr 111 algatati Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" koostamine.

Energia- ja kliimakava „Tartu energia 2030“ on koostatud paljude tartlaste ja organisatsioonidega koostöös, selle elluviimist korraldab ja koordineerib Tartu linnavalitsus. Kava elluviimisel on Tartu linnavalitsuse strateegiliseks partneriks Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Tutvu lähemalt kliimakava koostamise protsessiga

Meediakajastused

kliimakava logod 1.jpg

kliimakava logod 2.jpg

kliimakava logod 3.jpg

kliimakava logo 4.jpg

OptiTrans_EU_FLAG.jpg

 

 

Viimati muudetud 07.12.2020