Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Säästlik toidukasutus

Säästliku toidukasutuse küsimustik

Hea tartlane!

Ellujäämise kunst on ka säästlikum toidukasutus, mille all peame silmas nii targemate otsuste tegemist toidu kasvatamisel, ostmisel kui ka toidujäätmete vähendamist. Toidu raiskamine on suur kliimamuutuse mõjutaja. Uuringutest selgub, et suurima osa toidujäätmete koguhulgast moodustavad kodumajapidamiste jäätmed. Meie eesmärk selle uuringuga on kuulda Sinu arvamust, kuidas erinevad toidu müümise, jagamise, säästmisega tegelevad osapooled saaksid oma tegevuses toetada toidu säästmist ja väiksemat raiskamist.

Küsimustik on valminud koostöös Tartu linnavalitsuse ja Tartu säästliku toidukasutuse ekspertide ning aktivistidega ja on aluseks märtsis 2024 toimuvale avatud arutelule. Küsitlusele saab vastata kuni 2023. aasta lõpuni.

Küsimustikule vastamine on anonüümne ja andmeid kasutatakse ainult ekspertidele taustinfoks aruteluteemade ja ettepanekute sõnastamisel ning linnavalitsusele edasise kommunikatsiooni ja tegevuste planeerimisel.

Lisainfo: E-riigi Akadeemia e-demokraatia vanemekspert Kristina Reinsalu, [email protected]

Mõtle kaasa, kuidas saaks Tartust kõige toiduteadlikum ja vähem raiskavam linn!


Küsitlus viiakse läbi Horizon 2020 projekti “PHOENIX: Kodanike hääl rohelise Euroopa eest” raames. Projekti, kuhu kuuluvad mainekad Euroopa ülikoolid ja muud organisatsioonid, sh E-riigi Akadeemia, uurib ja katsetab, millised uuendused avalikus osalusprotsessis võivad toetada Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamist. Konkreetselt keskendub see uuring territoriaalsete koosloome komisjonide (projektis kasutatav lühend TCCD, Tartu kontekstis on antud komisjon saanud nime kui koostöökogu) tegevusele ja mõjule 11 osalusprotsessis, mis on Euroopa H2020 projekti PHOENIX pilootprojektid. Projektist lähemalt phoenix-horizon.eu/project

 

toit
1. Kirjelda lühidalt, mida Sina mõistad säästliku toidukasutuse all?
2. Anna palun hinnang oma teadlikkusele säästlikust toidukasutusest *
3. Mis liiki toitu Sul enim raisku läheb? *
4. Kus raisatakse Sinu arvates toitu kõige rohkem? *
5. Mida teed Sina, et toitu vähem (või üldse mitte) raisata? Märgi kõik sobivad vastused
6. Millised on peamised põhjused, mis takistavad Sind olemast toiduga veelgi säästvam?
7. Millised on olemasolevad võimalused Sinu toiduraiskamise vähendamiseks? Märgi palun kõik, mida tead.
8. Mis motiveerib Sind toiduraiskamist vähendama? Vali üks või mitu
9. Kirjelda lühidalt, mida oled valmis oma toidukäitumises muutma?

Koolitoit

Kuna koolitoidu teema on aktuaalne, küsime ka selle kohta. Palume vasta sellele küsimusele ainult siis, kui Sul on otsene kokkupuude lasteaia- ja koolitoiduga.

10. Lasteaias/koolis esineb minu hinnangul palju raiskamist
11. Kui vastasid eelmisele küsimusele jah, siis mis Sa arvad, miks esineb koolis-lasteaias palju raiskamist?

LÕPETUSEKS

Suur tänu kaasa mõtlemast! Meil on veel mõned küsimused Sinu isiku kohta. Seda infot kasutame vaid vastuste analüüsimiseks.

12. Sinu sugu *
13. Sinu vanus *
14. Kui suur on Sinu leibkond? *