Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tugiisikuteenus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Tugiisikuteenus

Üldinfo

Tugiisikuteenuse eesmärk on toetada iseseisvat toimetulekut olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste kasutamisel olulisel määral kõrvalabi. Isikut juhendatakse ja motiveeritakse ning arendatakse tema iseseisvust ja omavastutusvõimet.

Teenuse taotlemine

Teenust on õigus taotleda täisealisel isikul, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn ja kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Teenuse taotlemiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal pöörduda oma elukohajärgse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtule, kes hindab isiku vajadust teenuse järele ning selgitab teenuse saamise tingimusi ja korda. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Sotsiaaltööteenistuse sotsiaaltööspetsialistide kontaktid
Elukohajärgsed piirkonnakeskused

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 23
Tugiisikuteenuse osutamise kord Tartu linnavolikogu 20. aprilli 2017. a määrus nr 133

Lisateave

Tugiisikuteenust osutab Tartu linna hallatav asutus Varjupaik
tugiisikute kontaktid
tel 736 6515 ja 518 6069
tel 736 1520 ja 522 2958
aadress Peetri tn 16c, Tartu
 

Viimati muudetud 23.08.2022