Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tugiisikuteenus puudega lapsele

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Tugiisikuteenus puudega lapsele

Üldinfo

Tugiisikuteenuse eesmärk on tagada puudega lapsele turvaline ja toetav kasvukeskkond. Teenuse raames määratakse lapsele tugiisik, kes abistab puudega last arendavate tegevuste tegemisel ja vaba aja veetmisel ning õpetab ja julgustab last igapäevaelus toime tulema. Tugiisikuteenust osutatakse vastavalt lapse vajadusele lasteaias, koolis, kodus ja mujal.

Tugiisikuteenust osutatakse kuni 18-aastasele raske ja sügava puudega lapsele. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis kuni lapse 19-aastaseks saamiseni või õppeaasta lõpuni. Teenust on õigus saada puudega lapsel, kelle enda ja kelle vanema või muu last kasvatava isiku elukohana  on rahvastikuregistris registreeritud Tartu linn.  Teenust osutatakse Tartu linna haldusterritooriumil.

Teenuse taotlemine

Taotleja saab nõuetekohase avalduse ning lisadokumendid esitada lastekaitse spetsialisti vastuvõtul, saata e-postiga lastekaitse spetsialistile (digiallkirjastatult) või e-posti aadressile [email protected] (digiallkirjastatult). Lastekaitse spetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide ja hindamismetoodika alusel välja puudega lapse teenusevajaduse.

Taotlus e-keskkonnas
Taotlus

Avaldusele lisatakse koopia:

  • hooldaja ja puudega lapse isikut tõendavast dokumendist (teenuse esmakordsel taotlemisel);

  • puude raskusastme  määramise otsusest;
  • puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse määramise tegevuskavast;
  • eestkoste puhul eestkostjaks määramise kohtumäärusest või perekonnas hooldamise lepingust.

Tugiisikuteenuse määrab kuni 400 tunni ulatuses kalendriaastas või jätab määramata lastekaitse spetsialist oma otsusega. Määratud teenuse mahu täitumisel saab vanem esitada taotluse, mille lastekaitse spetsialist esitab teenuse määramise või määramata jätmise otsustamiseks sotsiaalhoolekande komisjonile.

Tugiisikuteenuse lisamahu taotlemiseks esitab lapse vanem või hooldaja sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale taotluse, milles on märgitud vajalikud teenustunnid ning põhjendus, miks on vaja teenusemahtu suurendada.

Tartu linnavolikogu 20. aprilli 2017. a määrus nr 132:
Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord

 

Lisainfo taotlejale

Lastekaitse spetsialistide kontaktid leiad siit 
vastuvõtuajad  E 15-18; T 13-16; K 8-12 ja R 9-12

Piirkonnakeskused asuvad Anne 44, Rahu 15 ja Vaksali 14

 

Lisateave teenuseosutajale

Tartu Linnavolikogu 18.02.2021. a määrus nr 131 
Puudega lapse lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse osutajale toetuse maksmise kord 

Lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse osutajaks kvalifitseerimise 
taotlus e-keskkonnas

 

Lisateave 
Angelika Pärna
lastekaitseteenistuse spetsialist
Tel  736 1308;  5305 0295
E-mail [email protected]

 

Kasulikku lugemist


Eesti Puuetega Inimeste Koja väljaantud käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele
Käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“ (eestikeelne)
Käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“ (venekeelne)
 

Viimati muudetud 14.03.2023