Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Üheskoos üksinduse vastu

Tartu linnas üksi jäänud vanemaealise kaasamise programm "Üheskoos üksinduse vastu"

Üldinfo

Projekt:  Tartu linnas üksi jäänud vanemaealise kaasamise programm "Üheskoos üksinduse vastu"
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond (ESF)  ja Tartu Linnavalitsus
Kestvus: 01.08.2021-31.07.2023

Projekti eesmärgiks on kaasata üksi jäänud 60-aastaseid ja vanemaid Tartu linna mehi kui naisi  osalema tugigrupi teenusel, kus toetatakse üksi jäänud isikut toimetulekul, sotsiaalsesse ellu kaasamisel ja ennetades sotsiaalsesse isolatsiooni jäämist.

Tugigrupis osalemise teenust pakutakse 2021/2022 hooajal  kuni 125 isikule ja 2022/2023 hooajal kuni 125 isikule.

Projekti veab  Tartu Puuetega Inimeste Koda koos Tartu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistusega.
 
Projekti kogumaksumus 160 000 EUR, sealhulgas toetus Euroopa Liidu  Euroopa Sotsiaalfondilt 120 000 EUR  ja  Tartu Linnavalitsuselt  40 000 EUR.

 

Teenuse kirjeldus

"Üheskoos üksinduse vastu" tugigrupis osalejal võimaldatakse tegeleda eelkõige järgmiste teemadega:

  • sotsiaalnõustamine;
  • terviseseisundiga toimetuleku nõustamine; 
  • majandusliku toimetuleku nõustamine;
  • juriidiline nõustamine;
  • psühholoogiline nõustamine;
  • vaba aja veetmise võimaluste tutvustamine ning nende kasutamise tõhustamine;
  • toimetulekuoskuste arendamine;
  • muu tugigrupi liikmele vajaliku teenus või tegevus.

Teenust võimaldatakse ühe hooaja jooksul ja vähemalt 10 korral.
Teenus on saajale tasuta.

Teenusele saamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus (märkida nimi, isikukood, kontaktandmed ja abivajaduse kirjeldus),
kas Tartu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna elukohajärgse piirkonnakeskuse hoolekande spetsialistile 
või Tartu Puuetega Inimeste Kojale.

Üldine avaldus

Taotlemise tähtpäev teenusele saamiseks on 2021/2022 hooajal 31.10.2021 ja 2022/2023 hooajal 30.09.2022.

Teenusevajadust hindab hoolekande spetsialist ja teenusele  saamise otsustab spetsialist otsusega.

Teenust osutab Tartu Puuetega Inimeste Koda, kes koostab teenusele suunatud  isikule tegevusplaani, milles nähakse ette toimetulekuvõimekust suurendavad ning isolatsiooni jäämist vähendavad tegevused. 

 

Info

Täiendav info:
Tartu Puuetega Inimeste Koda
Aadress: Rahu 8, 50112  Tartu 
telefon +372 736 6762 
E-post: [email protected]

Tartu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistus

Maarika Kurrikoff
hoolekandeteenistuse juhataja
e-post: [email protected]
tel  736 1305 või 523 6895
Raekoja plats 3 ruum 103
E 15-18; K 8-10

Tiina Haas
hoolekandeteenistuse peaspetsialist
e-post: [email protected]
tel 7361 306 või 5300 0696
Raekoja plats 3 ruum 103
E 15-18; K 8-12

Õigusaktid

Viimati muudetud 02.11.2022