Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-16°
-16°

Ühiskatsed

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed 2021

Tartu viie kooli ühiskatsed üheksanda klassi õpilastele kandideerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tamme Gümnaasiumi kümnendasse klassi toimuvad 16. aprillil.

Ühiskatsed toimuvad analoogselt eelmise aastaga Eksamite Infosüsteemi (edaspidi EIS-i) keskkonnas kodudes.

Ühiskatsete isikutuvastamisel 16. aprillil on kohustuslik alustada verifitseerimist arvuti ja veebikaameraga. Kui mingil põhjusel ei õnnestu see arvutiga, on lubatud jätkata isikutuvastust mobiiliga ja viia see mobiiliga ka lõpuni. Kuid alustama peab isikutuvastamist kindlasti arvutiga. Testid tuleb sooritada sama arvutiga, milles alustasite (ja viisite ka lõpuni) isikutuvastuse. Süsteem salvestab kõik tegevused ja need vaadatakse üle peale testi toimumist.

Loe täpsemalt siit!

Kontrollimatust viiruselevikust tulenevalt on selline otsus parim meie kõigi tervisele, samas on oluline rõhutada kõigile õpilastele, et teste tuleb teha ausalt ning kasutada ainult lubatud vahendeid.

Ühiskatsetele registreerimine toimub Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu, mis on avatud alates 22. märtsist kuni kella 24:00-ni 5. aprillil.

Kõigile registreerunutele luuakse võimalus harjutada teste EIS-i keskkonnas. Harjutusperiood on vähemalt nädal aega ning jääb ilmselt ajavahemikku 7. -14. aprill. Selleks, et e-testid õnnestuksid, soovitame kõigil kandideerijatel kindlasti kasutada loodud harjutamise võimalust.

Kõik kolm ainetesti – matemaatika, eesti keel ja loodusained – on ühesuunalised st., et juba tehtud ülesannet hiljem enam parandada ega üle kontrollida ei saa.

Loodusainete testi ülesanded tuginevad riiklikule õppekavale, testi koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevustest, vastavatest ainekavadest ning õpitulemustest. 

Matemaatika testi ülesanded tuginevad riiklikule õppekavale, testi koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevustest, vastavatest ainekavadest ning õpitulemustest. Matemaatika test kontrollib järgmisi teemasid:
1) avaldiste lihtsustamine;
2) kirjalik arvutamine;
3) tekstülesanded;
4) protsentülesanded;
5) funktsioonid (pöördvõrdeline-, lineaar- ja ruutfunktsioon);
6) geomeetria (kolmnurk (sh Pythagorase teoreem), nelinurk, ring, kuup, risttahukas).
Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse esitamise oskust. Taskuarvuti kasutamine on lubatud. 

Eesti keele testi ülesanded tuginevad riiklikule õppekavale, testi koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevustest,  vastavatest ainekavadest ning õpitulemustest. Eesti keele testis kontrollitakse morfoloogiat, täheortograafiat, interpunktsiooni ja sõnavara ning teksti mõistmist

Hiljemalt 15. veebruariks on kõikide Tartu koolide kodulehtedel avalikustatud õpilaste vastuvõtutingimused.

Arvestades asjaolu, et 2019/20. õppeaasta kevadel olümpiaadide lõppvoorusid ei toimunud õpilastest sõltumatutel põhjustel, saavad ühiskatsete kirjalikest testidest vabastust taotleda õpilased, kes olid kutsutud 8. klassi õpilasena (2019/20. õ.a) või kutsutakse 9. klassi õpilastena (2020/21. õ.a) üleriigilise olümpiaadi lõppvooru.

Pärast testitulemuste selgumist toimuvad koolides vestlused (loodetavasti valdavalt maikuus). Lisaks ainetestide tulemustele ja vestlusele arvestame vastuvõtul kindlasti ka 9. klassi tunnistust.

Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks koolimajas kontaktõppes oma õpetaja juhendamisel. 

Sel aastal korraldavad koolid lahtiste uste päevi, kuid virtuaalselt: 

Hugo Treffneri Gümnaasium –12. ja 19. märts kell 15:00
Miina Härma Gümnaasium  –17. märts kell 16:00  ja 20. märts kell 12:00
Tartu Jaan Poska Gümnaasium – 23. veebruar kell 12.00 ja 25. märts kell 15:00
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium –29. märts kell 15:00
Tartu Tamme Gümnaasium – 3. märts kell 15:30

Lisainfo:  2021. a katsete juhtivkooli Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer, 5094021, ott.ojaveer@raad.tartu.ee;

Loe lisaks

Viimati muudetud 15.04.2021