Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

18.-26. novembrini on üle-euroopaline jäätmetekke vähendamise nädal

Pakendivabad toidud Foto: Ketlin Lääts

9. november 2023 / Sel aastal on üle-euroopalise jäätmetekke vähendamise nädala (European Week for Waste Reduction (EWWR)) teemaks pakend. Kampaania eesmärgiks on vältida jäätmeteket ja püüelda korduskasutuse poole.

Tegevustes kaasa löömiseks, saab oma ettevõtmisi EWWR veebilehel registreerida kuni 12. novembrini. Täpsem info kliimaministeeriumi kodulehel

Meie igapäevaelus aitab pakend kaupa kaitsta, transportida, paremini müüa. Pakend on tootega kaasas kogu teekonna, alates tootmisest kuni tarbimiseni. Pakenditel on suur keskkonnamõju, mis omakorda sõltub väga palju materjalist.

Jäätmetekke vähendamise nädala eesmärk on teadvustada jäätmetekke vähendamise vajalikkust - kuidas vältida ülepakendamist, et planeedi ressursse mõistlikult ja vastutustundlikult kasutada. Oluline on koos ringmajandusele kaasa aidata.

Jäätmetekke vähendamise nädala meeskonna poolt on tegevuste teemadena ette antud:
1) Koristustalgud/ koristusaktsioonid (clean-up actions)
2) Korduskasutus ja korduskasutuseks ettevalmistamine (reuse and preparing for reuse)
3) Jäätmetekke vältimine ja vähendamine tekkekohas (Strict avoidance and reduction at source)
4) Temaatiline fookus pakend: "Ärge laske end sisse pakkida"! (thematic Focus: packaging, Don´t get wrapped up!)
5) Jäätmete liigiti kogumine (ehk jäätmete sorteerimine) ja ümbertöötlus (waste sorting and recycling)

Alljärgnevate kategooriate raames toimub Euroopa Liidu ülene konkurss, kus iga kategooria parimad saavad 2024. aasta galal tunnustatud:
1) Haldusasutused/ avalik sektor (Administration/Public Authority)
2) Ühing/Mittetulundusühing (MTÜ) (Association/NGO)
3) Äri/tööstus (Business/Industry)
4) Kodanik(ud) (Citizen(s))
5) Haridusasutus (Educational Establishment)

"Mina kui ringmajandaja?" tööleht Keskkonnaameti poolt.

Pakendite kohta leiab erinevaid õppematerjale järgmistelt linkidelt:
Eesti Pandipakend: https://eestipandipakend.ee/oppematerjalid/
Eesti Pakendiringlus: https://pakendiringlus.ee/mis-saab-pakenditest-edasi/
Pakendite sorteerimisjuhis: https://pakendiringlus.ee/teenused/eraisikule/sorteerimisjuhend/
Kolm taaskasutusorganisatsiooni koguvad pakendeid: https://ajaleht.laaneranna.ee/2022/05/11/mis-saab-pakenditest-parast-nende-konteinerisse-viimist/
Sorteerides annad pakendile uue elu (2017), õppekomplekt koolidele:  https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/7330-Sorteerides-annad-pakendile-uue-elu
Põhikoolile Projekti PACKGDEPO õppematerjal: https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2022/12/PACKGDEPO_241122.pdf
Mis saab TVO kogutud pakenditest edasi: https://www.tvo.ee/kkk/mis-saab-minu-kogutud-pakenditest-edasi
RagnSells: https://ragnsells.ee/kuukiri/mis-saab-pakenditest/

Viimati muudetud 09.11.2023