Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Algas Tartu kaasava eelarve ideede kogumine

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

2014. aasta kaasava eelarve raha eest valmis turvaline Emajõe kaldapiire

13. aprill / 17. aprillist 7. maini 2017 ootab Tartu linnavalitsus linlastelt ideid, kuidas kasutada 150 000 eurot kaasava eelarve raha.

Ideid saab esitada kodulehel www.tartu.ee/kaasaveelarve. Kaasava eelarve objektiks peab olema investeering, mille maksumuse ülempiir on 75 000 eurot. Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed. Esitatavad ideed peavad olema Tartuga seotud ja avalikus kasutuses, pakkuma avalikku hüve ning nende elluviimine ei või kaasa tuua ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et ootab ka sel aastal kaasavasse eelarvesse sisukaid ja linna arendavaid ideid. "Oleme saanud tänu kaasavale eelarvele ja tartlaste aktiivsele osalusele mitmed head mõtted ellu viia. Ootame sellelt aastalt taas head ideekorjet ja edasist aktiivset kaasalöömist," lisas Klaas.

Pärast ideede laekumist hindavad nende teostatavust rahalisest, tehnilisest ja ajalisest aspektist vastavate valdkondade eksperdid. Sisulised arutelud ideede üle toimuvad ideede autorite ja ekspertide osavõtul juunikuus, kus selguvad, millised ideed jõuavad lõpphääletusele oktoobris. Kogu kaasava eelarve protsessi vältel oodatakse ideede esitajatelt aktiivset kaasalöömist oma idee tutvustamisel.

Kaasava eelarve eesmärgid on parandada kogukondadevahelist koostööd, tutvustada linlastele eelarve koostamise põhimõtteid ning midagi reaalselt ellu viia.

Tartu alustas kaasava eelarvega 2013. aastal ja korraldab seda tänavu viiendat korda.

2013. aastal hääletasid tartlased parimaks ideeks Laia tänava Kultuurikvartalis tegutsevatele kultuuriasutustele heli-, valgus-, kino- ja lavatehnika hankimise.  2014. aasta võiduideedeks olid kõnniteede äärekivide alla laskmine ülekäigukohtadel ja ristmikel ning Emajõe kaldapiirde rajamine Kaarsilla ja Võidu silla vahelisele alale, 2015. aastal võitsid Arena Tartu eskiisprojekti ja Elleri amfiteatri rajamine Toomemäe nõlvale. Möödunud aastal said rahva toetuse Raadil asuva ajaloolise tallihoone katuse rekonstrueerimine ja  Aparaaditehase taskupargi rajamine.

Lisainfo: www.tartu.ee/kaasaveelarve

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 27.04.2017