Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
21°

Annelinna tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimise sundvalduse seadmine

Tartu Linnavalitsuse teade

23. mai / Tartu Linnavalitsus otsustas Annelinna tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimiseks seada sundvalduse Tartu linna kasuks.

Tartu Linnavalitsus otsustas 21.05.2019 korraldusega nr 534  seada eraomandis olevatele kinnisasjadele sundvalduse  Tartu linna kasuks tänavavalgustuse maakaabelliini  ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil. Sundvalduse tasu ei määrata.  

Sundvaldus seatakse  Hepta Group Energy OÜ koostatud ehitusprojekti alusel (töö „18-447_ Annelinna tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimise projekt“ järgmistele kinnisasjadele:  Anne tn 51, 53, 55, 57, 59, 59a, 61, 71,75, 77, 84, 86, 88, 92,  Jaama tn 173, 173b, 177, 185, 193, 197,  Kalda tee 2, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 42, 44,  Kaunase pst  1, 2, 3, 4a, 5, 5a, 7, 9, 10, 10a, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 48, 50, 54, 55, 62, 63, 64, 69b, Kuuse tn 20, 22, 24, Mõisavahe tn 9, 14, 15, 16, 28, 37, 38, 41a, 43, 45, 47, Nõlvaku tn 13, Sõpruse pst 10.

Kinnisasjade loetelu asub korralduse lisas 1 ning sundvalduse alade asendiplaanid   korralduse lisas 2.

Teade sundvalduse seadmise  kohta avaldatakse ajalehes Postimees.

Viimati muudetud 23.05.2019