Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Arengukava arutelul räägitakse kodust, kogukonnast ja kultuurist

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Arengukava arutelu Foto: Ketlin Lääts

23. oktoober 2023 / Kolmpäeval, 25. oktoobril kell 17-19 toimub Tartu Loomemajanduskeskuse saalis (Kalevi 17) Tartu linna uue arengukava arutelu teemal "Kodu, kogukond ja kultuur", kuhu on oodatud kaasa mõtlema kõik huvilised.

Arutelul on kõne all perekonna, elukoha, kultuuri, vaba aja, sotsiaalabi, tervishoiu, linnavalitsemise ja kaasamisega seotud teemad. Arutelul tutvustatakse arengukava koostamise käigus seni sõnastatud eesmärke, otsitakse tähelepanuta jäänud teemasid ja ideid linnaelu paremaks korraldamiseks.

Arutelule palume end registreerida siin: tartu.ee/arengukava-seminarid

Tulemas on veel arutelu teemal "Haridus, innovatsioon ja ettevõtlus", mis toimub 8. novembril kell 17-19. Keskkonna ja linnaruumi teemal arutleti eelmisel nädalal.

Erinevatel aruteludel üles kerkinud teemade kohta saab arvamust avaldada ka Tartu kodulehel tartu.ee/arengukava-ideekorje

Tartu linn on koostamas uut arengukava aastani 2035, milles lepitakse kokku nii lühemad kui pikemaajalised arengusuunad ja tegevused. Alates septembrist on toimunud arutelud erinevate huvigruppide, ekspertide ja linnavalitsuse spetsialistidega. Nüüd on kaasa mõtlema oodatud kõik huvilised.

Uus arengukava määrab Tartu linna peamised arengusuunad ja tegevused aastani 2035, kuid vaatab ka strateegilisi eesmärke kahekümne aasta perspektiivis aastani 2045. Arengukava koostamisel lähtutakse ülemaailmse kestliku arengu eesmärkide raamistikust, mis on hea abivahend, et tagada tasakaalu kõikide valdkondade vahel ja võrrelda linna arengut muu maailmaga.

Arengukava koostamise eeltööna viidi jaanuaris läbi linlaste rahulolu-uuring ja mai alguses toimus visioonikonverents, kus räägiti, millised on olulisemad teemad täna ja homme, millest tuleb Tartus rääkida ning mille poole sihte seada. Olemasoleva olukorra hindamiseks koostas Tallinna Ülikooli töörühm analüüsi, et saada ülevaade Tartu linna arengu hetkeseisust. Kevadel ja suvel tegeleti pikemaajaliste strateegiliste sihtide sõnastamisega ning septembrist alates jätkus arengukava sisu koostamine koostöös erinevate huvigruppidega.

Arengukava valmib aasta lõpuks, seejärel algab uuel aastal arengukava avalik väljapanek ja arutelud jätkuvad. Arengukava kehtestatakse volikogus 2024. aasta sügisel.

Lisainfo: abilinnapea Elo Kiivet, tel 5656 9674, https://www.tartu.ee/arengukava2035

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 26.10.2023