Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Aruküla tee 30 krundi osa detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Tartu Linnavalitsuse ruumiloome osakonna teade

8. mai 2024 / Tartu linnavolikogu suunas avalikule väljapanekule Aruküla tee 30 krundi osa detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu.

Ala suurusega 5,2 ha asub Kvissentali linnaosas. Planeeringuga jagatakse ala 6 korterelamumaa krundiks ja 2 tee- ja tänavamaa krundiks. Kokku on planeeritud 22 kuni 8 korteriga kortermaja. Hoone suurim lubatud ehitisealune pind on 421 m², absoluutkõrgus 43.70 kruntidel Pos 1-4 ja  45.60 Pos 5-6. Juurdepääs on kavandatud Klaose tänav T17 krundilt, mis tagab juurdepääsu Meruski teele ja sealt Aruküla teele. Detailplaneeringus on arvestatud KSH aruande eelnõus tooduga ning leevendavate meetmete rakendamisel eeldatavalt olulist kahjulikku keskkonnamõju planeeringu elluviimisega ei kaasne. Avalik väljapanek toimub 23. mai kuni 21.juuni 2024 Tartu infokeskuses ning Tartu kodulehel.

Detailplaneering

Viimati muudetud 08.05.2024