Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Arutelu linnavõimu ja kogukondade koostööst (päevakava ja registreerimine)

Kaarsild ja raekoda Foto: Tarmo Haud

5. november / 15. novembril 2017 kell 16-18.30 toimub SPARK Demos (Narva maantee 3) Tartu vabakonna ja linnavõimu arutelu teemal “Kuidas edendada linnavõimu ja kogukondade koostööd?“

Arutelul otsitakse vastuseid küsimustele:

 • Kuidas valimisprogrammides ja koalitsioonilepingusse  kirjapandud lubadused suuremaks kogukonna kaasamiseks tegelikult ellu viia?
 • Kuidas linnaplaneerimisel senisest veelgi rohkem inimesi kaasa rääkima saada?
 • Kuidas kaasavale eelarvele hoogu ja haaret juurde anda ja kuidas kogu eelarve planeerimist avatumalt ja läbipaistvamalt korraldada?
 • Kuidas noori linna tegemistega paremini siduda?
 • Milliseid uudseid lahendusi võiks kasutada nii paremaks teavituseks kui ka koostööks?

Arutelu eesmärgid
 

 • Tutvustada käimasolevat kaasamise ja koostöö tegevuskava koostamist, selle tausta ja seniseid tegevusi.

 • Saada osalejatelt tagasisidet kaasamise ja koostöö tegevuskava fookusteemade osas.

 • Sõnastad/täpsustada  tegevusi fookusteemadega tegelemiseks.

 • Anda sisend järgnevasse poliitikute arutellu eelarve ja kaasava eelarve teemadel.

Osalema on oodatud kõik Tartu aktiivsed kogukonnaliikmed – vabaühenduste esindajad ja muidu aktiivsed elanikud,  IT-kogukond, ametnikud, poliitikud.

 

ARUTELULE REGISTREERUMINE

 

 

PÄEVAKAVA


I  SISSEJUHATUS

 

Tervitus, lühitutvustus, ürituse eesmärgi kirjeldamine.

 1. Ülevaade valimisprogrammidest ja koalitsioonilepingust (kui on) – millised lubadused ja eesmärgid on kaasamiseks ja koostööks  - Liia Hänni, e-Riigi Akadeemia.
 2. Iga kohaletulnud erakonna-valimisliidu esindaja saab sõna kiireks kommentaariks ja vastuseks küsimusele, mis on kõige teravam probleem või olulisem küsimus kogukonnaga suhtluses ja koostöös Tartus.
 3. Kiire ülevaade sellest, kuhu on kaasamise ja koostöö planeerimisel Tartus jõutud (kaasamiskomisjon, projekt AVP) – Kristina Reinsalu, eGA

 

II Kaasamise ja koostöö tegevuskava sisu arutelu

 

Kaasamise ja koostöö tegevuskava fookusteemade tutvustamine, nende valdkondade probleemide ja võimaluste tutvustamine.
Küsimused, mis aitavad fookusteemade lõikes edasisi tegevusi planeerida:

 1. Linnaruum (teema juhatab sisse arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus)
  Kuidas kaasata inimesi linnaruumi ümberkorraldusse? Kes on need olulisimad sihtgrupid, keda kaasata? Milliseid kanaleid ja digilahendusi võiks selleks kasutada?
 2. Noored, nende ühiskondlik ja poliitiline aktiivsus (teema juhatab sisse linna noorsooteenistuse juhataja Piret Talur)
  Kuidas köita noorte huvi ja soovi osaleda rohkem linna algatustes (kaasav eelarve ja teised avalikud konsultatsiooni- ja otsustusprotsessid)? Milliste kanalite vahendusel ja millises formaadis teavitustegevusega nendeni paremini jõuda?
 3. Linna eelarve protsessi avatus ja kaasav eelarve (teema juhatab sisse kaasava eelarve projektijuht Lilian Lukka)
  Millised muutused on vajalikud, et kaasavasse eelarvesse lisanduks uusi lennukaid ideid ja kasvaks osalejate arv? Kuidas siduda see protsess paremini teiste käsilolevate kaasamisalgatustega nii linnaplaneerimises kui linnaeelarve kujundamisel?

 

III Grupiarutelud

 

Eesmärk: ideekorje tegevusteks ja prioriteetsete tegevuste valik Tartu kaasamise ja koostöö tegevuskavasse

 

Meetod:
Iga teemat arutab üks grupp.  Teemagruppidesse jagunemine toimub vastavalt registreerimisvormil märgitud eelistusele. Grupiarutelus lähtutakse eespool toodud küsimustest, grupiarutelu juhib teemasse sissejuhataja. Arutelu tulemus kantakse lühidalt ette. Iga grupp paneb seinale oma grupitöö tulemusena tekkinud tegevuste loetelu. Mummukraatia teel valivad kõik osalejad 3-5 tegevust, millele edaspidi keskendutakse, mida arendatakse ja kirjeldatakse edasi Tartu kaasamise ja koostöö tegevuskavas.

 

 

Arutelu juhib E-riigi Akadeemia vanemekspert Liia Hänni.

Arutelu korraldavad E-riigi Akadeemia ja Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakond.

 

Seminar toimub projekti Interactive Cities tegevuste raames. Interactive Cities (interaktiivsed linnad) on URBACTi meetmest rahastatav projekt, mis keskendub linnade võimekuse arendamisele erinevate interaktiivsete kanalite kasutamisel. Projekti ühe lõpptulemusena valmib kõigil linnadel kohalik tegevuskava valitud suuna arendamiseks. Lisainfo: www.urbact.eu/interactive-cities

 

 

Viimati muudetud 22.11.2017