Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
11°

AS Tartu Veevärk hakkab pakkuma veeteenuseid ka endise Tähtvere valla territooriumil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu veevärgi puhasti

8. mai / Alates 1. juunist alustab AS Tartu Veevärk veeteenuste osutamist endise Tähtvere valla territooriumil elavatele ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni klientidele.

Kuni mai lõpuni osutab teenust ja esitab arved senine vee-ettevõtja AS Emajõe Veevärk.

Haldusreformi tulemusena liideti 2017. aastal endine Tähtvere vald Tartu linnaga. Teenuste ühtlustamiseks otsustas Tartu linn määrata oma territooriumil vee-ettevõtjaks ASi Tartu Veevärk ning astuda välja ASi Emajõe Veevärk aktsionäride ringist. AS Tartu Veevärk on 100% Tartu linnale kuuluv vee-ettevõte.

Protsessi ühe osana sõlmisid AS Emajõe Veevärk ja AS Tartu Veevärk ettevõtte osa müügilepingu, mille kohaselt annab AS Emajõe Veevärk endisel Tähtvere valla territooriumil paikneva veeteenuste osutamiseks vajaliku taristu koos sellega seotud lepingute ja muu varaga üle ASile Tartu Veevärk.

AS Tartu Veevärk plaanib suuremate asulate ühisveevärgid ja –kanalisatsioonid siduda Tartu linna taristutega, et tagada tarbijatele parem varustuskindlus.

AS Emajõe Veevärk palub klientidel, kel pole kaugloetavat arvestit, fikseerida veenäit 31.05.2019 seisuga ning teatada see hiljemalt 3. juunil ASile Emajõe Veevärk.

Täiendav info:
AS Emajõe Veevärk
Andres Aruhein
5088373
andres@evv.ee

AS Tartu Veevärk
Toomas Kapp
5043415
toomas.kapp@tartuvesi.ee

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 08.05.2019