Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Biojäätmeid tuleb uuest aastast eraldi koguda kõigil

Tartu linnavolikogu

Kiirkomposter aias Foto: Ursula Hansalu

14. september 2023 / Volikogu kinnitas jäätmehoolduseeskirja muudatused, mis on seotud jäätmeseaduse uute nõuetega jäätmete liigiti kogumisel. Olulisemad muudatused on seotud biojäätmete kogumisega.

Alates 1. jaanuarist 2024 peab kõigil kinnistutel olema korraldatud biojäätmete kogumine, kui neid tekkekohal ei kompostita. Seni kehtis eraldi kogumismahuti nõue neile kinnistutele, kus on vähemalt viis korterit või tekib biojäätmeid vähemalt 80 liitrit nädalas.

Tekkekohalt biojäätmete äraveoga peavad liituma elanikud, ettevõtted ja asutused. Äravedu saavad asendada kompostimisega kuni kümne korteriga kinnistud, kui jäätmed kompostitakse samal kinnistul ning linnamajanduse osakonnalt on saadud selleks nõusolek. Volikogu majanduskomisjoni ettepaneku alusel viidi jäätmehoolduseeskirja ka võimalus, et kahel kõrvuti asuval kinnistul on võimalik kasutada ühist kompostimisnõud.

Alates uuest aastast on segaolmejäätmete kogumismahutitesse keelatud panna jäätmeid, mille liigiti kogumine on kohustuslik nagu näiteks toidujäätmed, paber jm. Sellega välditakse erinevate materjalide sattumist segaolmejäätmete hulka, kus nende ringlusesse võtmine on võimatu. 

Majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa rõhutas, et jäätmete liigiti kogumisele seatavate nõudmiste lisandumisega peab kaasas käima linnapoolne tugev selgitustöö. "Panime komisjonis linnavalitsusele südamele, et muudatuste kommunikatsioon tuleb hoolega läbi mõelda. Ootame tartlastelt väga palju, seepärast peab inimestel olema lihtsasti kättesaadav selge ja üksikasjalik informatsioon, kuidas jäätmeid liigiti koguda. Komisjon ootab novembriks linnavalitsuselt ka ülevaadet, kuidas täna kinnitatud jäätmehoolduseeskirja muudatuste rakendamine on sujunud," ütles Loodmaa.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 515 4738
majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 19.09.2023