Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Eelarvestrateegia ettepanekuid arutatakse 16. novembril

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu linn Foto: Meelis Lokk

11. november / Esmaspäeval, 16. novembril kell 17 toimub Tartu Linnaraamatukogu saalis (Kompanii 3/5) Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024 kohta esitatud ettepanekute avalik arutelu.

Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024 oli avalikul väljapanekul 8. novembrini ja selle kohta esitasid 14 isikut ja organisatsiooni ligi 30 ettepanekut.

Nelja järgmise aasta eelarvestrateegia keskendub toimetulekule majanduskriisiga ja võimekusele panustada linna arengusse. Kavas on hoida põhitegevuse kulude kasv ligikaudu üldise hinnatõusu tasemel. Tööjõukulud on kavandatud ligikaudu prognoositavast Eesti keskmise palga taseme tõusust lähtudes. See võimaldab nelja aasta jooksul investeerida 111 miljonit eurot.

Tartu linna prioriteet on haridus, eelkõige investeeringud koolidesse ja lasteaedadesse. Eelarvestrateegia perioodi algusesse jääb Karlova kooli hoonete (Lina 2 ja Salme 1a) remont, perioodi teise poolde on kavandatud Ploomi 1 hoone rekonstrueerimine Kroonuaia kooli hariduslike erivajadustega õpilaste tarbeks. 2023. aastaks kavandatakse Hansa kooli ja Descartes'i kooli uue hoone projekteerimist. Lasteaedadest on järgmise nelja aasta jooksul suuremad tööd plaanis Ristikheinas, Meelespeas ja Pokus.

Kultuuripealinna projektile on kavandatud 22,3 miljonit eurot, millest linna osalus on 8,8 miljonit. Samuti on eelarvestrateegiasse planeeritud 1,3 miljonit eurot südalinna kultuurikeskuse arhitektuurikonkursiks ja projekteerimiseks ning 2 miljonit Annelinna jalgpallihallile.

Olulised investeeringud lähevad ka majandusse ja keskkonnavaldkonda. Koostöös riigiga algab kauaoodatud Riia ringi rekonstrueerimine, jätkub Riia tänava kergliiklussilla ja raudteetunneli rajamine, palju tähelepanu saavad ka energia- ja kliimakava eesmärkide täitmine, jalg- ja jalgrattateed, säästlik tänavavalgustus jpm.

Sotsiaalvaldkonnas on suuremate investeeringutena kavas Tüve tänavale sotsiaalüürimajade rajamine ning Nõlvaku hooldekodu ehitamine.

Eelarvestrateegia ja selle lühikokkuvõtte leiab siit: www.tartu.ee/eelarvestrateegia2024

NB! Arutelule tulijatel palume kanda maski.

Lisainfo: abilinnapea Gea Kangilaski, 736 1163, 521 3295; rahandusosakonna juhataja Külli Lust, tel 736 1148, 505 9643.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 11.11.2020