Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
16°

Eelarvestrateegia ja arengukava muudatused avalikustamisel

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

1. juuli / 1. juulist kuni 12. augustini on avalikul väljapanekul linna järgmise nelja aasta eelarvestrateegia ja arengukava muudatusettepanek.

Avalikustamisele saadetud eelarvestrateegia 2020-2023 prioriteet on endiselt haridus. Lisaks koolide remondiplaanidele on välja selgitatud ka lasteaedade investeeringute vajadused, olulised investeeringud on ka majandus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas.

Mitmed muudatused eelarvestrateegias on tingitud olukorrast ehitusturul, näiteks on pikendatud koolivõrgu renoveerimise ajakava.

Linnal puudub praegu ka selgus riigi toetusfondist tulevate summade osas, millest eelkõige sõltub õpetajate palgatase. Vajadusel parandatakse eelarvestrateegiat pärast selle avalikku väljapanekut enne volikogus kehtestamist.

Arengukava osale on tehtud üks muudatusettepanek, millega soovitakse rõhutada vajadust pöörata linna mänguväljakute rajamisel rohkem tähelepanu noortele ja sportimisvõimalustele.

Tartlaste ettepanekud mõlema arengudokumendi kohta on oodatud kuni 12. augustini k.a linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas (Raekoja plats 3 või lpmko@raad.tartu.ee).

Kehtiv arengukava ja eelarvestrateegia

Lisainfo: abilinnapea Monica Rand, 736 1163, 521 1464.

Viimati muudetud 02.10.2019