Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Eelarvestrateegia ja arengukava ootavad tagasisidet

Tartu linnavolikogu

Tartu suvi Foto: Silver Gutmann

30. juuni 2022 / Volikogu saatis avalikule väljapanekule Tartu arengukava muudatusettepanekud ja eelarvestrateegia aastateks 2023-2026.

Linna arengukava 2018-2026 muutmiseks on tehtud 21 ettepanekut, mis puudutavad valdavalt Tartu kui ettevõtluslinna arendamist. Uue eelarvestrateegia keskmes on haridus, elukeskkond, Euroopa kultuuripealinn 2024 tegevused ning tartlaste sotsiaalne kaitstus.

Eelarvestrateegia on koostatud ebakindlates oludes - Venemaa agressioon Ukraina vastu ja selle mõjud on muutnud majanduse arengu piisava usaldusväärsusega prognoosimise väga raskeks. Tartu linna finantseesmärgid keerulises majandusolukorras on põhitegevuse tulemi paranemine, optimaalne netovõlakoormus ning kohanemine kiire energia- ja ehitushindade kallinemisega.

Haridusvaldkonnas on peamine suund lasteaedade ja koolihoonete ning nende mängu- ja spordiväljakute ning staadionite kaasajastamine, kuid kiire ehitushindade tõusu tõttu peab linn tegema investeeringutes keerulisi valikuid ning haridusasutuste rekonstrueerimise kava pikendama. Eelarvestrateegia fookuses on ka üleminek eestikeelsele õppele Tartu linna koolides ja lasteaedades.

Kultuuripealinna projekti kulude maht aastatel 2022-2026 on ligi 22 miljonit eurot, millest 8,8 miljonit eurot panustab Tartu linn. Kultuuripealinna tegevuste raames pööratakse suurt tähelepanu ka loodusharidusele ja linnaloodusele.

Tartu on valitud ainsa Eesti linnana Euroopa komisjoni missiooni „100 kliimaneutraalset ja tarka linna aastaks 2030“, mis toob kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgi energia- ja kliimakavas sätestatud 2050. aastast 20 aastat ettepoole. Üks olulisemaid tegevusi selle eesmärgi saavutamiseks on hoonete ja naabruskondade renoveerimine kliimaneutraalseteks piirkondadeks. 

Majandusvaldkonna suurima investeeringud lähevad teedesse ja tänvatesse. Autostumise vähendamiseks on kavas välja ehitada kogu linna kattev jalgrattateede võrgustik. Linna tagamaa paremaks sidumiseks kesklinnaga ja valglinnastumise mõjude vähendamiseks planeeritakse linna piirile suurima sõiduautode koormusega punktidesse liikuvuskeskusi. 

Eelarvestrateegia ja arengukava muudatuste avalik väljapanek on Tartu kodulehel 5. juulist kuni 9. augustini.

Lisainfo:
abilinnapea Gea Kangilaski, 521 3295
abilinnapea Priit Humal, 503 7227
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 30.06.2022