Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Eesti suurimad ülikoolid ja teaduspargid ühinevad teadmismahuka ettevõtluse toetamiseks

Tartu Ülikooli, TalTechi, Tehnopoil ja Tartu Teaduspargi pressiteade

Valdkonnajuhid

11. märts 2021 / Tartu Ülikool, TalTech, Tehnopol ja Tartu Teaduspark panid seljad kokku, et toetada teaduse siiret ettevõtlusesse.

Allkirjastatud koostöömemorandumiga lepiti kokku ühine prioriteet luua pika arengutsükliga teaduspõhisele ettevõtlusele arengut toetav platvorm. Sellega suurendatakse Eesti majanduse lisaväärtust ja lahendatakse globaalseid probleeme.
 
Möödunud aasta oli keerulistest oludest hoolimata iduettevõtetesse investeerimise poolest rekordiline – Startup Estonia andmetel investeeriti idufirmadesse kokku 440,9 miljonit eurot. Sellest summast jagus teadmismahukatele iduettevõtetele napilt 15%, millest lõviosa moodustas Skeleton Technologies’i 41 miljoni eurone investeering. Hoolimata tagasihoidlikest arvudest Eestis, keskenduvad lähiregioonide investeerimiskeskkonnad ja struktuurifondid üha enam teadmismahukate ettevõtete toetamisele, sest neis nähakse suurt potentsiaali Euroopa konkurentsivõimelisuse tõstmiseks.
 
Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol juhatuse liikme Indrek Orava sõnul on Eestis sellel probleemil mitu juurpõhjust. Esiteks soovivad investorid, et investeering võimalikult kiiresti kasumit teenima hakkaks. Teadmismahukad ettevõtted vajavad aga turule sisenemiseks pikemat ettevalmistusperioodi ning jõuavad kasumi teenimiseni teistest iduettevõtetest hiljem. Teiseks investeeritakse enamasti äridesse, mida hästi mõistetakse ja milles omatakse kogemust. Teadmismahukatesse ettevõtetesse investeerimise kogemust on Eestis aga vähe.
 
“Teadmismahukatel ettevõtetel on suur potentsiaal lahendada globaalseid probleeme ja seetõttu on hädavajalik juurpõhjustega tegeleda. Koostöös loodav platvorm aitab teadmismahukatel tiimidel oma lahenduse sisu ja selle äriline potentsiaal arusaadavaks teha, õigete kontaktideni jõuda ja raha kaasata," selgitas Orav.
 
“Tartu Ülikool on seadnud endale eesmärgiks aidata aktiivselt kaasa Eesti majanduse lisandväärtuse tõstmisel. Me näeme, et teadmismahukad ettevõtted on need, kes sellesse kõige efektiivsemalt saavad panustada,” kommenteeris TÜ missiooni arendusprorektor Erik Puura. “Ülikoolid üksi ei suuda kahjuks kõiki teadmismahukate ettevõtete arendustsükleid toetada, seepärast hindame kõrgelt teadusparkide tuge,” rõhutas Puura algatuse väärtust kommenteerides.
 
Tervet Eestit hõlmava õmblusteta koostöömudeli tekkimise vajadust selgitab Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits olemasolevate protsesside aegluse ning sihtfinantseerimise puudumisega. „Tartu linn ja ülikool koos teiste asutajatega on meid toetanud igakülgselt, kuid teame, et pannes seljad kokku TalTech’i ja Tehnopoliga saame luua uue sünergia läbimurdeliste innovatsioonide tekkimiseks ja nende arengu toetamiseks,” tõi Kurvits esile teadusparkide rolli olla sillaks erinevate osapoolte - teadlased, ettevõtted, investorid ja kliendid – vahel.
 
Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektor Sven Illingu sõnul on TalTechi kui ettevõtliku ja uuendusmeelse ülikooli eesmärk muuta Eesti majandus kõrgtehnoloogilisemaks ja sellega konkurentsivõimelisemaks. "Näeme, et teadmismahuka ettevõtluse arenguks on Eestis olnud puudu nii tugimeetmetest kui sobiva profiiliga mentoritest ja investoritest. 95% Eesti teaduspõhistest ettevõtetest on tulnud Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teaduse baasilt. Otsustasime kahe ülikooli ja nende asutatud teadusparkide jõud ühendada, et pakkuda süvatehnoloogia iduettevõtetele vajalikku tuge ja toetavaid innovatsioonivõrgustikke.
Ma usun, et Eestil on võimalus muutuda teadmismahuka ettevõtluse poolest maailmas sama edukaks kui meie enamjaolt tarkvara-põhised iduettevõtted."
 
Teadmismahukate ettevõtete toetamiseks allkirjastasid ülikoolid ja teaduspargid ühise koostöömemorandumi. Selle alusel töötatakse välja ühtne ja pikaajaline mehhanism teadmismahukate meeskondade tekkimise ja arengu toetamiseks, et aidata jõuda neil kiiremini turu- ja investorvalmiduseni.
 
Memorandumi osapooled käivitasid sügisel ka pilootprogrammi Põhjanael, mille eesmärk on toetada teadmismahukate tehnoloogiate äriks muutmist. Põhjanaelas osalevad tiimid läbivad üheksakuise programmi, et õppida kogenud mentorite tiimi toel selgeks teadmismahuka äri alused. Eesmärk on luua uudne koostöömudel ning jagada kogukonnaga saadud õppetunde.

Skandinaavia ühe suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailmatasemel tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele. Selleks pakutakse terviklikku lahendust ärikinnisvarast kuni vajaduspõhiste äriarendusteenusteni kolmes fookusvaldkonnas: tark linn, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia.
 
SA Tartu Teaduspark on juba 28 aastat tehnoloogia- ja teadusmahuka ettevõtluse kodu. Tartu Teaduspargi kui innovatsiooni tugistruktuuri  missiooniks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamine, pakkudes infrastruktuuri- ja äriarendusteenust Tartu regioonis. Ränikvartali ärilinnaku 12000 ruutmeetril, tegutseb enam kui 70 edukat ettevõtet. S2B Launchpad inkubaator ja vabakontor on keskkond, kus tehnoloogiamahukat iduettevõtted saavad kogenud mentorite ja kogukonna toel kasvada rahvusvaheliselt edukateks ettevõteteks.
 
Tartu Ülikool (TÜ) on vanim ja suurim Eestis tegutsev ülikool. TÜ teadlastest 42 kuulub 1% enim viidatud maailma teadlase hulka ja siin õpib enam kui 14 000 tudengit. TÜ on aktiivselt tegelenud teadusmahukate ja kõrgtehnoloogiliste ettevõtete arendamisega 1990-ndate aastate lõpust. Tänaseks on TÜ-l 57 hargettevõtet (spin-off ettevõtet), kus töötab üle 500 tippspetsialisti. Nende ettevõtete müügikäive on enam kui 40 miljonit eurot aastas.
Eesti ainsa tehnoloogiaülikoolina on Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) inseneri- ja tehnikahariduse lipulaev Eestis. TalTech hariduse unikaalsus peitub tehnika-, loodus-, täppis-, majandus- ja terviseteaduste sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile. TalTech on algatanud ja osaleb erinevates ettevõtlust ja innovatsiooni toetavates tegevustes (nt. äriideede konkurss, Adapter, Prototron), mille eesmärgiks on toetada üliõpilaste ja töötajate ettevõtlikkust aga ka koostööd ettevõtetega.

Parnerite kommunikatsioonikontaktid:
Kaisa Hansen
TalTech Mektory
Mob: +372 5333 9118

Aitel Käpp
Tartu Ülikool ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
Mob:+372 508 6478
 
Kaarel Lott
kommunikatisoonispetsialist
mobiil: +372 5309 0939
e-mail: [email protected]
 
Kadri Arrak
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
Mob.  +372 515 6907
e-mail: [email protected]

Viimati muudetud 11.03.2021