Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
28°
28°

Energiakulude kallinemise toetust hakatakse maksma uue aasta jaanuarist

Tartu Linnavalitsuse teade

6. detsember 2021 / Tartu linn alustab energiakulude kallinemise hüvitamiseks toetuste maksmist jaanuaris 2022.

Tartu linnavalitsus on avanud elanike nõustamiseks infotelefoni 1789 ja meiliaadressi energiatoetus@tartu.ee.

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud, st veebruaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri, detsembri  ja/või jaanuari tarbimise alusel koostatud arvete osas. Linnavalitsus soovitab tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel vaadata üle ja koguda kokku oma viie kuu energiaarved. Taotluse saab juba vormistada ka Tartu linnaportaalis.

Toetust saab küsida, kui sissetulek on:
•    1 inimese kohta – 1126 eurot
•    1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot
•    2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot
•    2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot
•    3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot
•    2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot
•    2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot
•    2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot

Linnavalitsus soovitab tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel vaadata üle ja koguda kokku oma viie kuu energiaarved. Taotluse saab juba vormistada ka  linnaportaalis .

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes.

Elektrienergia hüvitamiseks toetust ei maksta, kui taotlejal on fikseeritud leping, mida ei ole alates septembrist 2021 muudetud ja mille hind on alla 12s/kWh.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).  (Näiteks: oktoobris tarbitud elektrienergia kogumaksumus oli 100 eurot, tarbimine oktoobris oli 600 kWh, ühikuhind on seega 16,67 s/kWh (100/600), ülekulu on järelikult 4,67s/kWh (16,67-12) ja toetust makstakse 80% ülekulust ehk 3,736 s/kWh x 600kWh=22,42€.

Pere sissetulekute hulka kuuluvad:

  • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
  • ettevõtlustulu;
  • kasu vara võõrandamisest;
  • renditulu ja litsentsitasud;
  • intressid ja dividendid;    
  • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;    
  • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
  • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.

Tartu linnas on energiatoetust võimalik taotleda ainult Tartu linna registreeritud isikutel (vähemasti 1 pereliige peab olema Tartu linna registreeritud). Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

Rohkem infot energiakulude hüvitamise kohta leiab linna kodulehelt www.tartu.ee/energiatoetus

 

Viimati muudetud 06.01.2022