Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Hilissuvel alustatakse Supilinna tiigi puhastamist

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Supilinna tiik Foto: Tarmo Haud

18. juuli 2023 / Linna üks tuntumaid looduskeskkondi, Supilinna tiik puhastatakse setetest ja liigselt vohavast taimestikust.

Supilinna tiik on oluline elupaik kahepaiksetele, sealhulgas looduskaitsealustele liikidele –rohukonnale ja tiigikonnale. Eeldatavalt sigisid kahepaiksed Supilinna tiigi alal juba enne selle tekkimist (sel ajal oli seal luht). Veekogu on oluline toitumiskoht ka nahkhiirtele ning lindudele. Loomulikult omab tiik suurt väärtust ka Supilinna elanikele ja teistele jõe ääres liikujatele. 

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et Supilinna tiik on aasta-aastalt üha enam kinni kasvanud ja seetõttu on väga hea meel, et saame tiigi puhastamise juba lähiajal ette võtta. “Tiigi puhastamine toetab linna rohevõrgustiku toimimist ning tiigi ümbruse kasutamist puhke- ja vaba aja veetmise alana. Lisaks peab ainulaadne tiik olema bioloogilise mitmekesisuse ja elurikkuse tagamiseks kahepaiksetele võimalikult sobiv elukeskkond,” ütles Tamm. 

Supilinna tiik puhastatakse setetest ja liigselt vohavast taimestikust. Projekti põhjal on eemaldatava sette maht ligi 15 250 m3. Sete eemaldatakse koos seal kasvava taimestikuga kogu veepiiri ulatuses. Seejuures jääb veekogu madalaveeliseks, kahepaiksetele sobivaks elupaigaks. 

Ettevalmistavate töödega alustatakse käesoleva aasta augustis ning veetaseme alandamisega alustatakse septembri alguses, enne kui kahepaiksed on tiiki talvituma läinud. Kui veetase on juba septembris viidud piisavalt madalale, jõuavad kahepaiksed endale uue talvituspaiga otsida. Tööd lõpetatakse 2024. aasta aprilliks, sest siis algab kahepaiksete sigimisaeg ning konnadel on võimalus juba kultuuripealinna aastal tiiki taas sigimispaigana kasutada. 

Puhastustööde tegemine sügis-talvel sobib ka nahkhiirtele, kes on sel ajal eemal talvituspaikades. Nahkhiirtele rahu andmiseks välditakse tööde tegemist öisel ajal. See võte on meelepärane ka kohalikele inimestele. 

Taimestikust puhastamisel säilitatakse osaliselt tarnastunud alad, kuna kahepaiksed vajavad sigimiseks päikesele avatud madalaveelisi taimestunud alasid. Kallaste äärest eemaldatakse osaliselt võsa ning pilliroo ja hundinuiaga kaetud alad. Kaugemal olev kõrghaljastus säilitatakse. 

Kalda taastamistööde käigus külvatakse veekogu kaldale sobivate kohalike taimede seemneid, mis aitavad taastada väärtuslikku elukeskkonda selle loomulikul kujul. 

Tiigi puhastamise põhilised tööetapid on raadamine, veetaseme alandamine, ajutiste juurdepääsuteede rajamine, tiigi puhastamine settest, sette transport, olemasoleva kraavi puhastamine ja truubi asendamine, ajutiste teede likvideerimine ja heakorratööd.  

Supilinna tiiki hakkab puhastama OÜ Nivoo ning elukeskkonna parandamine toimub LIFE projekti Tartu ROHEring osana.

Viimati muudetud 18.07.2023