Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-14°

Informatsioon Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste kohta

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

9. november /

Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel Tartu Linnavalitsus otsustas:

1) teha koostööd sadamaraudteed puudutava uuringu lähteülesande koostamisel Tartu Liiklejate Kojaga ja arvestada võimalusel tehtud ettepanekuid, arvestades kavandatava uuringu eesmärke, mahtu ja ajakava;

2) kaasata maaomanikud Emajõe-äärse matkaraja täpsema asukoha, ehitus- ja kasutustingimuste määramiseks üldplaneeringu põhilahenduses:

3) pidada Keskkonnaministeeriumiga täiendavaid konsultatsioone kaitsealuste liikide leiukohtade arvestamise osas linna üldplaneeringus.

Viimati muudetud 09.11.2020