Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kardla küla, Kardla baasi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

6. detsember 2023 / Tartu Linnavalitsus kehtestas Kardla küla, Kardla baasi ja lähialadetailplaneeringu.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus asfaltbetoontehasele, lõhkamiskohale jt seotud rajatistele, suurim lubatud ehitisealune pind krundil 1882 m2, suurim lubatud absoluutkõrgus sõltuvalt hoonestusalast 50.80 m kuni 60.60 m, asfaltsegisti tornil 77.60 m. Krundi kasutamise sihtotstarve 15% tootmishoonete-, 15% riigikaitse- ja 70% eriotstarbelise puhke- ja spordirajatise maa/virgestusmaa. Planeeringus on arvestatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tulemustega.

Kardla küla, Kardla baasi ja lähiala detailplaneering

Viimati muudetud 06.12.2023