Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kinnisasjade võõrandamine (Ujula tn 106, Ujula tn 108, Ujula tn 110, Ujula tn 112, Ujula tn 114)

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

1. märts / Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Tartu linna asustusüksusel asuvad hoonestamata kinnistud Ujula tn 106, Ujula tn 108, Ujula tn 110, Ujula tn 112, Ujula tn 114.

1. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula tn 106 (registriosa nr 4720303, katastritunnus 79501:002:0614, pindala 1790 m², sihtotstarve 100% elamumaa)oksjoni alghind 125 300 eurot, tagatisraha 10 000 eurot.

2. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula tn 108 (registriosa nr 4720403, katastritunnus 79501:002:0615, pindala 1408 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula tn 110 (registriosa nr 4720503, katastritunnus 79501:002:0616, pindala 1269 m², sihtotstarve 100% elamumaa) oksjoni alghind 187 000 eurot, tagatisraha 10 000 eurot. 

3. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula tn 112 (registriosa nr 4720603, katastritunnus 79501:002:0617, pindala 1275 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula tn 114 (registriosa nr 4720703, katastritunnus 79501:002:0618, pindala 1244 m², sihtotstarve 100% elamumaa) oksjoni alghind 176 000 eurot, tagatisraha 10 000 eurot. 

Kinnistute võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 16. veebruari 2021. a korraldusega nr 190. 

Ujula tn 106, Ujula tn 108, Ujula tn 110, Ujula tn 112 ja Ujula tn 114 kinnisasjade hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a otsusega nr 76 kehtestatud Ujula tn 98 (Lodjapargi) ja Ujula tn 102 (supelranna) kruntide ning lähiala detailplaneeringut. Kruntide ehitusõiguse ja kruntidega seotud rajatised realiseerib krundi igakordne omanik või volitatud esindaja. Kinnistu/kinnistute ostja on kohustatud sõlmima ASiga Tartu Keskkatlamaja soojavõrguga liitumislepingu.

Ujula tn 106, Ujula tn 108, Ujula tn 110, Ujula tn 112 ja Ujula tn 114 kinnistute hoonestamise kohustuse täitmise tähtajaks on määratud 4 (neli) aastat müügilepingu sõlmimise päevast arvates järgmistel tingimustel: 1) kinnistute tähtaegse hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui ehitistele on antud kasutusload; 2) kinnistute tähtaegse hoonestamise kohustuse rikkumise ja punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral tuleb tasuda leppetrahvi Ujula tn 106 kinnistul 31 000 eurot, Ujula tn 108 ja Ujula tn 110 kinnistutel 46 000 eurot, Ujula tn 112 ja Ujula tn 114 kinnistutel 44 000 eurot. 

Ujula tn 106, Ujula tn 108, Ujula tn 110, Ujula tn 112 ja Ujula tn 114 kinnistute ostja on kohustatud sõlmima AS Tartu Keskkatlamajaga soojavõrguga liitumislepingu hiljemalt 6 kuu jooksul arvates kinnistute müügilepingu sõlmimisest. Liitumislepingu sõlmimise kohustuse mittetäitmisel tuleb tasuda leppetrahvi 7200 eurot iga krundi kohta.

Eelpool nimetatud leppetrahvide sissenõutavuse tagamiseks seatakse Tartu linna kasuks kinnistute esimesele järjekohale hüpoteek koos kinnistu omaniku kohustusega alluda hüpoteegiga tagatud nõude kohesele sundtäitmisele järgmiselt: 1) Ujula tn 106 kinnistul hüpoteegisummaga 50 000 eurot; 2) Ujula tn 108 ja Ujula tn 110 kinnistutel hüpoteegisummaga 73 000 eurot; 3) Ujula tn 112 ja Ujula tn 114 kinnistutel hüpoteegisummaga 69 000 eurot. 

Enampakkumine algab 15. märtsil 2021. a kell 11.00 ja lõpeb 29. märtsil 2021. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.  

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui neli (4) tundi.  

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena.  

Kinnistute müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse ja maakorralduse osakonna juhataja  Urmas Ahven (Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344). 

vt asendiplaani                               vt asendiplaani                        vt asendiplaani

vt asendiplaani                               vt asendiplaani

Viimati muudetud 01.03.2021