Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

KOVid tellivad innovatsiooni: uitavad linnalehmad, ebanutikad ohtlike jäätmete kogumispunktid ja tülikad haljastusjäätmed

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol

Rohekiirendi avamine Foto: Merilyn Sepp

21. veebruar 2024 / Sparkup Tartu Teaduspark koos heade partneritega kuulutas välja Rohekiirendisse kandideerimise. Kiirendi toob kokku kohalikud omavalitsused ja iduettevõtted, et toetada omavalitsuste murekohtade lahendamist innovaatiliste, rohetehnoloogiliste lahendustega. Iga kiirendi eelprogrammi valitud tiim saab 5000 eurot toetust ja viis põhiprogrammi pääsevat tiimi saavad lisaks 25 000 euro väärtuses tuge erinevate teenuste kaudu. Lõpuks piloteeritakse uusi lahendusi koostöös kohalike omavalitsustega.

Rohetehnoloogiate arendamisega tegelevate iduettevõtete arv Eestis on omajagu suur, kuid rohetehnoloogia valdkonna iduettevõtete potentsiaal majanduse kiirendajatena, et toetada globaalsete (kliima-)probleemide leevendamist ning võimendada säästva arengu eesmärkide rakendamist, pole täielikult realiseeritud. Rohekiirendi programm suurendab uuenduslike keskkonda säästvate tehnoloogiate arendamist ja rakendamist kohalikul tasandil ning tõhustab koostööd kohalike omavalitsuste ja ettevõtete vahel. 

„Tihti on kohalike keskkonna probleemide lahendamine keerukam kui paistab. Meie eesmärgiks on aidata ettevõtjatel leida endale kohalikul tasandil partnereid ja nendega ühiselt lahendusi testida, sest katsetades saame päriselt kogemuse võrra targemaks,” ütles Sparkup Tartu Teaduspargi juhatuse liige Pirko Konsa

Tehnopol Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai lisas, et idufirmadel on palju nutikaid lahendusi, ent tihtilugu ei õnnestu neil kohalikes omavalitsustes n-ö jutule saada. „Neil lahendustel on suur potentsiaal muuta elu kohalikes omavalitsustes lihtsamaks, mugavamaks ja tõhusamaks. Rohekiirendiga toome kaks osapoolt kokku ja aitame neil uusi koostöövorme leida,“ sõnas Tammai ja lisas, et kiirendi aitab ellu viia ka Tehnopoli eesmärki toetada maailmamuutvat tehnoloogiaettevõtlust ja innovatsiooni. 

Kiirendi avaüritusel jagasid kohalikud omavalitsused murekohti, millele loodavad idufirmade toel lahendusi leida. Näiteks Pärnu linnavalitsus otsib lahendust kahele probleemile: linnalehmade pidamine ja sellega seonduv ning kuumasaared ja haljastus linnas. Tartu otsib lahendust ehitusjäätmete suurele osakaalule jäätmeveos ning samuti sooviks nad tõhusamalt määrata rajatava tänava või avaliku linnaruumi hoolduskulusid. Tallinn soovib muuta ohtlike jäätmete kogumispunktid nutikamaks. Jäätmed ja nendega seonduv vajab lahendust ka Valgas – probleemiks on see, et jäätmeveo auto ei pääse igas piirkonnas prügi vedama ja teiseks otsivad nad lahendust, kuidas tõhusamalt ära kasutada haljastusjäätmeid. 

Kiirendi eelprogrammi saab kandideerida kuni 29. veebruarini. Oodatud on nii iduettevõtted, kes soovivad oma lahendusi välja pakkuda, aga ka kohalikud omavalitsused, kelle probleemid vajaks rohetehnoloogilisi lahendusi. Rohekiirendi koolitusprogramm algab kevadel 2024, millele järgneb koostöö ja lahenduste piloteerimine osalevate kohalike omavalitsustega. Lisainfo, omavalitsustele programmiga liitumine ja iduettevõtetele kandideerimine: https://rohekiirendi.ee/  

Projekti juhtpartner on Sparkup Tartu Teaduspark, konsortsiumi kuuluvad teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Baltic Innovation Agency ja Energex. 

Viimati muudetud 21.02.2024