Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ligipääsetavuse arutelu volikogus: rahast tähtsam on suhtumine

Tartu Linnavolikogu

Jalgratturid

24. jaanuar / Volikogu istungil toimus täna linnale tähtsa küsimuse arutelu, kus käsitleti eri liiklejagruppide seisukohalt Tartu linnaruumi ligipääsetavust ja liikuvust.

Ettekanded tegid arutelu algatanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt Heljo Pikhof ja Gea Kangilaski, Tartu Liiklejate Kojast Ilmar Part ning puudega inimeste esindaja Karel Leet. Kaasettekandega esinesid abilinnapead Reno Laidre ja Raimond Tamm ning volikogu majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa.

Ettekannetes rõhutati, et üldeesmärk peab olema linnaruumi avatus ja kasutatavus kõigile igal ajal ja igas olukorras. Leiti, et Tartu on küll jõudsalt arenenud ning üha enam on näha jalakäijatele, jalgratturitele ja erivajadustega inimestele mõeldud lahendusi, kuid jääb veel puudu nende lahenduste süsteemsusest. Teisalt toodi ka esile, et universaalseid lahendusi ei ole lihtne leida, kuna eri sihtgruppide huvid on mõnikord vastandlikud ning kompromisside tegemine sellisel juhul möödapääsmatu, küll aga tuleb reeglina kõigepealt toetada puuetega inimeste liikumisvõimalusi ning soosida kergliiklust ja ühistranspordi kasutamist.

Väga tähtsaks hinnati suhtumise kujundamist, kuna tihti ei sõltu muutused mitte niivõrd rahalistest võimalusest, vaid teadlikust suhtumisest, et kõige tavalisemate tegevuste käigus iseenesestmõistetavalt toetataks ligipääsetavust – näiteks väliürituste korraldamisel või talihoolduse tegemisel ei seataks takistusi inimeste harjumuspärastele liikumisteedele. Teadlikkuse suurendamiseks peeti vajalikuks tõsiselt tegeleda teavitusega - muuta seda vähem auto- ja rohkem kergliiklejakeskseks ning läbimõelduks, et saadetud teave arvestaks erinevaid infotarbimisviise ning jõuaks mõistetavalt kohale.

Istungil märgiti, et piiranguid seab paraku olemasolev linnaruum - vanadesse, eriti muinsuskaitsealustesse hoonetesse ei pruugi puudega inimene pääseda. Ka volikogu peab istungeid raekojas, kus ratastoolis inimene saab praegu ainult esimesele korrusele. Volikogu esimees Aadu Must kommenteeris, et volikogu istungite toimumisel raekojas on oluline sümboolne väärtus. "Raekoda sümboliseerib linnavõimu ja volikogu töötamine siin võimendab selle ajaloolise hoone tähtsust," rõhutas Must. "Raekoda peab saama ligipääsetavaks kõigile ja seetõttu on volikogu eestseisuse algatusel käimas ettevalmistused lifti rajamiseks."

Volikogu esimees märkis, et raekotta lifti ehitamist on seni takistanud muinsuskaitse nõuded, kuid hiljutised läbirääkimised on olnud positiivsed. "Oleme muinsuskaitsega teinud pidevalt koostööd. Ka nemad tähtsustavad seda, et ajaloolised hooned peavad elama ning juurdepääsuvõimaluste loomine on ülimalt oluline. Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ütles mulle, et lähema paari nädalaga võiks nendepoolne kooskõlastus käes olla", lisas Must.

Lisainfo:
linnavolikogu esimees Aadu Must, 515 7138
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Gea Kangilaski, 521 3295
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738
majanduskomisjon esimees Verni Loodmaa, 503 4722

NB! Arutelu on järelvaadatav siin.

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 25.01.2019