Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linn soovib tänavu alustada Supilinna tiigi korrastamist

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

supilinna tiik Foto: Ahto Sooaru

1. märts 2023 / Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, millega taotleb luba riigihanke korraldamiseks Supilinna tiigi puhastamiseks.

Linn soovib korrastada Supilinna tiigi ja säilitada sealse elurikkuse. Tiik on sobiv elupaik kahepaiksetele, sh looduskaitsealustele liikidele - rohukonnale ja tiigikonnale. Emajõe lähistel asuv ligi 2,5 hektari suurune tiik on kavas puhastada setetest ja liigselt vohavast taimestikust. Eelmisel aastal koostas osaühing Kobras Supilinna tiigi settest puhastamise projekti, mille põhjal on eemaldatava sette maht ligi 15 250 m3.

Projekteerimisega paralleelselt viidi läbi ka Supilinna tiigi puhastamise keskkonnamõju hindamine, mille käigus kaaluti kahte alternatiivset lahendust. Tiigi puhastamise projekti aluseks valiti alternatiiv, mille puhul eemaldatakse tiigist sete koos seal kasvava taimestikuga kogu veepiiri ulatuses. Tiik jääb madalaveeliseks, kahepaiksetele sobivaks elupaigaks.

„Supilinna tiigi puhastamine toetab linna rohevõrgustiku toimimist ning tiigi ümbruse eesmärgipärast kasutamist puhke- ja vabaaja veetmise alana," ütles abilinnapea Raimond Tamm. "Puhastatud tiik aitab luua lisaväärtust nii Tähtvere spordipargile kui ka kogu ümbruskonnale. Lisaks peab ainulaadne tiik olema bioloogilise mitmekesisuse ja elurikkuse tagamiseks kahepaiksetele võimalikult sobiv elukeskkond.“

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise soovitustest on tööde tegemine planeeritud sügistalvisele ajale. Tiigi puhastamise põhilised tööetapid on raadamine, veetaseme alandamine, ajutiste juurdepääsuteede rajamine, tiigi puhastamine settest, sette transport, olemasoleva kraavi puhastamine ja truubi asendamine, ajutiste teede likvideerimine ja heakorratööd. Veetaseme alandamist on kavas alustada tänavu septembri alguses, enne kui kahepaiksed on tiiki talvituma läinud. Tööd tuleb lõpetada (sh veetase taastada) hiljemalt märtsiks, kuna aprillis algab tiigis kahepaiksete sigimisaeg.

Supilinna tiigi puhastamine toimub LIFE21-NAT-EE-urbanLIFEcircles projekti "Tartu rohering: Kogukondade kaasamine igaühe looduskaitse võtetega, et toetada linnade elurikkust, parandada ökosüsteemi pakutavaid hüvesid ja luua terviklik rohealade võrgustik" raames.   

Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 01.03.2023