Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linn toetab korteriühistute rattaparkla ja jäätmemaja ehitamist või süvakogumismahutite paigaldamist

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

jäätmemahutid Foto: Juhan Voolaid

1. veebruar / Tartu korteriühistud saavad esitada taotlusi toetuse saamiseks rattaparkla ja jäätmemaja ehitamiseks või süvakogumismahutite paigaldamiseks.

 

Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud (samuti mitu korteriühistut üheskoos), mille korterite arv on kümme või rohkem. Linna eelarvest on tänavu rattaparklate ehitamise toetamiseks ette nähtud 11 500 eurot ja jäätmemajade või süvakogumismahutite tarbeks 28 000 eurot.

Toetuse suurus rattaparkla, sealhulgas vajaliku aluspinna ehitamiseks, on kuni 50% kogumaksumusest (ülemmäär 3000 eurot). Toetuse suurus jäätmemaja ehitamisel vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide (segaolmejäätmed, paber ja kartong, biojäätmed) mahutite jaoks või süvakogumismahutite paigaldamisel vähemalt kahe korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi (segaolmejäätmed, paber ja kartong) jaoks on kuni 75% kogumaksumusest (ülemmäär 4000 eurot).

2019. a sai linnalt oma jäätmemajanduse korrastamiseks toetust neli korteriühistut kokku ligi 12 000 euro ulatuses. 2020. a toetusi ei jagatud.

Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise korraga saab tutvuda:
https://www.riigiteataja.ee/akt/428062015023?leiaKehtiv

Toetuse saamiseks vajalikud materjalid tuleb linnamajanduse osakonnale esitada elektrooniliselt LMO@tartu.ee. Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub (tööde lõpetamise tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 15. november). Linnamajanduse osakond teavitab taotluste vastuvõtmise lõpetamisest Tartu linna kodulehel.

Lisainfo:
- rattaparklate osas: Mihkel Vijar (tel. 736 1281, Mihkel.Vijar@tartu.ee)
- jäätmemajade või süvamahutite osas: Juhan Voolaid (tel. 736 1273, Juhan.Voolaid@tartu.ee

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 01.02.2021