Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Linnavara võõrandamine (Inseneri tn 3)

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

23. september / Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Tartu linna asustusüksusel asuva hoonestamata Inseneri tn 3 kinnistu.

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Inseneri tn 3 (registriosa nr 6979250, katastritunnus 79501:002:0597, pindala 7313 m², maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaa) võõrandamise alghind on 220 000 eurot, tagatisraha 10 000 eurot.

Kinnistu võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 3. septembri 2019. a korraldusega nr 923.

Inseneri tn 3 kinnistu hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavalitsuse 27. septembri 2005. a korraldusega nr 1461 kehtestatud Ropka Tööstuspargi detailplaneeringut, mis näeb ette kinnistule hoonete ehitamise.

Krundi Inseneri tn 3 (pos 35) ehitusõigus:
Hoonete suurim lubatud arv: 4
Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala: 3656 m²
Hoonete suurim lubatud kõrgus/vähim kõrgus (abs kõrgus, m): 46.40/39.40
Lubatud katusekalle (kraadides): 0-15

Krundil pos 35 on lubatud põhjendatud vajadusel suurim hoone kõrgus kuni 1500 m² maa-alal absoluutkõrgusena 54.40 m.

Inseneri tn 3 kinnistu hoonestamise kohustuse täitmise tähtajaks on määratud 3 (kolm) aastat müügilepingu sõlmimise päevast arvates järgmistel tingimustel: 1) kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui püstitatud ehitisele on väljastatud kasutusluba; 2) kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustuse rikkumise ja punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral tuleb tasuda leppetrahvi 50 600 eurot. Leppetrahvi sissenõutavuse tagamiseks seatakse Tartu linna kasuks Inseneri tn 3 kinnistu esimesele järjekohale hüpoteek hüpoteegisummaga 61 600 eurot koos kinnistu omaniku kohustusega alluda hüpoteegiga tagatud nõude kohesele sundtäitmisele.

Enampakkumine algab 14. oktoobril 2019. a kell 11.00 ja lõpeb 25. oktoobril 2019. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui neli (4) tundi.

Enampakkumisel osaleda soovivad isikud peavad tasuma tagatisraha 10 000 eurot osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena.

Kinnistu müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

vt asendiplaani

Lisainfo:  Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven (Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344)

Viimati muudetud 23.09.2019